Immuunoglobuliin G glükosüleerimist mõjutavad DNA variatsioonid Eesti populatsioonis

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Valgud on suured komplekssed molekulid, mis omavad mitmeid olulisi ja elutähtsaid rolle organismis. Erinevate ülesannete täitmiseks läbivad valgud pärast sünteesi ka erinevaid modifikatsioone, nagu näiteks glükosüleerimine. Antud töö eesmärgiks oli analüüsida geneetiliste järjestusvariantide mõju immuunoglobuliin G glükosüleerimisele. Töö tulemusena leiti hulgaliselt ülegenoomselt statistiliselt olulisi assotsiatsioone., mis omasid seost immuunoglobuliini glükolüsatsiooniga. Uuringud kinnitasid ülegenoomsete assotsiatsiooniuuringute efektiivsust komplekstunnuste uurimisel.

Description

Keywords

GWAS, immuunoglobuliin G, glükaan, glükosüleerimine

Citation