Geneetilise varieeruvuse mõju antidepressantide tarvitamisele TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kuidas geneetiline varieeruvus antidepressantide metabolismis olulisi ensüüme kodeerivates geenides CYP2C19 ja CYP2D6 mõjutab ühe antidepressandi vahetamist teise vastu ja kas üldises antidepressantide kasutamise mustris on erinevusi. Lisaks geneetilistele aspektidele pööratakse tähelepanu ka tausttunnustele sugu, vanus ravi alustamise ajal, pikkus ja kaal. Kõigepealt antakse ülevaade depressioonist ning vajalikest geneetika terminitest. Seejärel kirjeldatakse kasutatavaid statistilisi mudeleid, milleks on logistiline regressioonimudel, Poissoni regressioonimudel, negatiivne binoommudel, Coxi võrdeliste riskide mudel ning konkureerivate riskide mudel (nn Fine ja Gray mudel). Töö viimase osa moodustab Eesti Geenivaramu andmete analüüs, mille käigus uuritakse seoseid geneetilise varieeruvuse ning tausttunnuste ja erinevate välja ostetud ravimite retseptide arvu, üldise retseptide arvu ja depressiooniravimi vahetamise vahel. Poissoni mudeli hindamise tulemusena selgus, et need, kellel esineb deletsioon geenis CYP2C19, on kasutanud rohkem erinevaid ravimeid. Fine ja Gray mudeli põhjal sai järeldada, et neil, kellel ensüümi CYP2D6 aktiivsusgrupp viitab aeglasele metaboliseerimisele, on suurem risk ravimi vahetamisele kui normaalsetel metaboliseerijatel.

Description

Keywords

Citation