NCEP-CFSR järelanalüüsimudeli kiirgusparameetrite valideerimine Tõravere mõõtmisandmetega

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti NCEP-CFSR järelanalüüsi mudeli poolt arvutatud väärtuste vastavust Tõraveres mõõdetud väärtustele. Selgus, et mudel alahindab enamuse ajast nii atmosfääri ja maapinna pikalainelise kiirguse kui ka maapinna temperatuuri väärtusi. Temperatuuri alahindamine on suurim suvel ning kevadel keskpäeval. Kuna maapinna pikalaineline kiirgus on suuresti sõltuv maapinna temperatuurist, siis hindab mudel ka seda alla kõige rohkem just kevadel ning suvel. See tulemus viitab, et mudel alahindab Päikese maapinna soojendamise võimet. Atmosfääri pikalainelise kiirguse puhul on suhtelised vead suuremad just jahedamatel kuudel. Miinuskraadide juures on näha trend, et mida madalam on temperatuur, seda suurem on suurte suhteliste vigade tekkimise tõenäosus. Lisaks on aastal 2011 näha hüppelist kõrvalekallete ja vigade suurenemist. Põhjuseks võib olla mudeli projektipõhise töö lõppemine, peale mida arvatavasti muudeti mõningaid mudeli parameetreid. Põhiliseks kõrvalekallete põhjuseks on ilmselt asjaolu, et mudeli parameetrite määramisel on kasutatud soojemate alade jaoks loodud algoritme, mis Eesti ilmastikuoludele ei vasta. Seega peab mudelit Eesti kliimas kasutades arvestama tekkivate suuremate kõrvalekalletega talvel madalamatel temperatuuridel ning suvel, kui päikesekiirgust on palju.

Description

Keywords

Citation