Teaduse kvaliteedi hindamine: filosoofiline vaatenurk

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu magistritöö eesmärk on välja selgitada, kas ja milles teadlaste ja rahastajate vaated teaduse kvaliteedile kattuvad ning kui ei kattu, siis kas see võiks olla probleem. Ja kui vaated kvaliteedile kattuvad, milles siis ikkagi on probleem, et nii üks kui teine osapool sageli ei ole otsuste või nende langetamise viisiga rahul? Teadust on teadusfilosoofias uuritud mitmest vaatenurgast lähtuvalt. Teaduse mõistet on konstrueeritud, pidades silmas ideaali – mis peaks teadus olema ja kuidas see peaks funktsioneerima. Teadust on püütud ka kirjeldada ja nö tagantjärele konstrueerida selle struktuuri ja toimimise viise. Minu magistritöö teemast lähtuvalt on olulisimad teadusfilosoofid olnud Karl Raimund Popper, Thomas Samuel Kuhn, John Ziman ja Sergio Sismondo. Samuti ka sotsioloogid ja teised uurijad, nagu Loet Leydesdorff ja Sven Hemlin kui nimetada ainult mõnda. Nende kõigi töö on olnud väga oluline selleks, et mõista, mis on teadus, kuidas see toimib ja kuidas teadust nähakse ja vastu võetakse. Teadust on uuritud nii seesmiselt kui välispidiselt, uurides nii selle struktuuri ja käitumist kui ka teaduse kohta ühiskonnas ja teaduse rolli tavainimese igapäevaelus. Sealhulgas on teadust püütud allutada normidele ja reeglitele ning ka uuritud, millised on teaduse enda sisemised normid ja reeglid. Püüan oma magistritöös kokku viia teadusele väljastpoolt esitatavad nõuded ja teadlaste enda poolt teadusele esitatavad nõuded.

Description

Keywords

teadusfilosoofia, teadus, kvaliteet, hindamiskriteeriumid, teadlased, normid

Citation