Suhtlemisoskuste arendamine foorumteatri abil

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Foorumteater on probleemilahendusmeetod, mis võimaldab rõhutud inimesel näha erinevaid viise oma probleemide lahendamiseks; samuti ka nende lähenemiste tagajärgi. Foorumteater on korduvalt olnud kasutusel sotsiaalsete probleemide käsitlemiseks. Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade foorumteatrist ja suhtlemisoskustest ning kahe distsipliini sidumisel luua raamistik suhtlemisoskuste õpetamiseks foorumteatri abil. Uuritavad suhtlemisoskused on konfliktilahendusoskus, enesekehtestamine ning toetamine. Töös luuakse raamistik, mis annab lugejale esmase arusaama, kuidas on teatrit võimalik kasutada õppevahendina ning millised eripärad konkreetsete suhtlemisoskustega õpetamisega kaasnevad.

Description

Keywords

Citation