Arbuskulaarmükoriissete seente roll taimede ja mulla vahelise tagasiside kujunemisel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö raames uuriti arbuskulaarmükoriissete (AM) seente rolli taimede ja mulla vahelises tagasisides. Uurimistöö käigus viidi läbi kaheosaline taimede ja mulla vahelise tagasiside katse. Katse esimeses faasis uuriti taimeliikide sõltuvust mükoriisast. Katse teises faasis uuriti taimeliikide tagasisidet kasvatades taimi enda ja teiste taimeliikide mullal, koos AM seentega ja ilma. Katse tulemustest selgus, et erineva mükoriissusest sõltuvusega taimedel on erinev tagasiside reaktsioon AM seente olemasolu või puudumise korral

Description

Keywords

Taim-muld tagasiside, mulla mikroobne tagasiside, arbuskulaarne mükoriisa

Citation