Sotsiaalfoobia ja emotsionaalsete näoilmete infotöötlus

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida hetkel sotsiaalfoobia diagnoosi omavate inimeste emotsionaalset infotöötlust skemaatiliste näoilmete näitamisel. Testimises osales 23 sotsiaalfoobia diagnoosiga isikut ning 462 kontrollisikut, mis toimus osana Eesti Laste Isiksuse ja Käitumise Tervise Uuringust 2008/2009 aastal. Uuringu käigus lasti katseisikutel hinnata emotsionaalsete näostiimulite valentsi ja aktivatsiooni, mõõdeti reaktsiooniaegu ning uuriti, milliste näoomaduste järgi positiivseid ja negatiivseid emotsioone eristatakse. Ilmnes, et sotsiaalfoobiaga inimesed hindavad kurbust ja negatiivsust väljendavaid emotsioone (kurb+kuri) negatiivsema valentsiga kui kontrollgrupp. Samas aktivatsiooni hinnangutes, reaktsiooniaegades ning näoomaduste järgi positiivsete ja negatiivsete emotsioonide eristamisel sotsiaalfoobia - ja kontrollgrupp üksteisest ei erinenud. Kõik katseisikud tajusid näoilmetelt emotsioone suu kuju järgi. Tulemused viitavad, et sotsiaalfoobia diagnoosiga isikud on negatiivsust väljendavate emotsioonide hinnangutes negatiivsemad kui kontrollgrupp.

Description

Keywords

Citation