Sõidupäeviku rakendus iOS platvormil

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on valmis arendada rakendus iPhone’i nutitelefonile, mis suudab täita sõidupäeviku pidamise funktsioone. Eestis on inimestel, kes kasutavad sõitude tegemiseks tööandja sõidukit, kohustuslik pidada sõidupäevikut. Antud rakendus muudab selle pidamise lihtsamaks. Igakuised sõitude väljavõtted e-mailil annavad põhjaliku ülevaate sooritatud era- ja ärisõitudest, mistõttu ei pea enam teistel viisidel vorme sõidupäeviku kohta täitma. Süsteemi potentsiaalseteks kasutajateks on väikeettevõtete töötajad, kes kasutavad iPhone nutitelefoni. iPhone nutitelefonil on GPS kasutamise võimalus olemas. Seetõttu ei ole sõidukisse lisa GPS-seadme paigaldamine sõitude jälgimiseks ja salvestamiseks vajalik. Sõidupäeviku rakendus antud kujul on hetkel Eestis unikaalne. App Store rakenduspoest on võimalik leida välismaa versioone sõite registreerivate rakenduste kohta, kuid neid ei saa otseselt sõidupäeviku asendusena kasutada. Samuti on alternatiivina võimalik sõidukisse paigaldada erinevate ettevõtete poolt pakutavaid GPS-seadmeid, mis registreerivad tehtud sõite ja statistikat, kuid nendega kaasnevad lisakulud (seadmete ost/rent, igakuised hooldustasud). Käesolev sõidupäeviku rakendus on vastab Eestis kasutuses olevale ning maksuametile esitatavale sõidupäeviku vormile ning ei vaja lisaseadmeid ega püsikulutusi. Antud rakendus on arendatud iOS platvormile, kasutades Xcode arenduskeskkonda. Rakenduse arendamisel on kasutatud erinevaid iOS platvormi raamistikke, lisaks veel mitmesuguseid avatud lähtekoodiga projektide klasse. Lisatud klassidel on erinevad funktsioonid, mis lihtsustasid antud rakenduse arendamist. Rakenduse kujundamisel on lähtutud Apple’i kasutajaliidese arendamise juhtnööridest. See võimaldab iPhone’i kasutajatel rakenduse kiiremini selgeks õppida, kuna rakenduse käitumismustrid on juba varasemast selged.
The purpose of this bachelor thesis is to develop an application for iPhone smartphone that has the functions of a vehicle mileage log. The idea of a vehicle mileage log is to track all travels made by employer’s vehicle and save the odometer’s current indication and generate reports therefrom. It also distinguishes business and personal travels. It is mandatory to keep a vehicle mileage log for a person who is using an employer’s vehicle for making private and business travels in Estonia. This application is currently unique in Estonia. There are similar applications available at the App Store but none of them can be directly used as a vehicle mileage log. An alternative is to use a special GPS device that saves information about made travels but it is more expensive. It has additional costs like monthly maintenance and buying or renting the device. This application has no extra costs and it meets the requirements of the form of vehicle mileage log used in Estonia. The application is developed on iOS platform. Xcode program and Cocoa Touch framework are used for developing. There are also several external classes used in the project that made developing easier. The application is designed following Apple’s Human Interface Guidelines. This means that an iPhone user expects some type of behavior from interface objects that are built in. This makes learning the application easier for the users.

Description

Keywords

Citation