Keskkonnakeemia üldised alused II

Date

2010-06-11T12:28:30Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Õppematerjalid aines „Keskkonnakeemia üldised alused II“ on mõeldud bakalaureuseõppe üliõpilaste süvendatumaks õppeks tutvumisel keskkonnas toimuvate protsesside keemiliste alustega, sh orgaaniliste ühendite keemiaga eesmärgiga uurida ja paremini mõista keskkonna saastamise ulatust ning saaste mõjude vähendamise võimalusi. Õppematerjalis keskendutakse orgaanilistele ainetele, nende liikuvusele looduskeskkonnas, toimele ja võimalikele reaktsioonidele. Probleemipüstistused, küsimused ja ülesanded on aluseks diskussioonile orgaaniliste ainete omaduste ja sellest tulenevate protsesside kohta looduses.

Description

Keywords

keskkonnakeemia, orgaanilised saasteained, biolagunemine, pE väärtused vees, vesi-õhk jaotus, Henry seadus, BeSt programm

Citation