Ausgraben und Erinnern. Denkbilder des Erinnerns und der moralischen Zeugenschaft im Werk von Ene Mihkelson und Christa Wolf

Date

2014-11-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev uurimus „Väljakaevamine ja mäletamine. Mälutöö ja moraalse tunnistamise mõttepildid Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanides“ mõtestab ja avab Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanide filosoofilist potentsiaali. Eesti kirjandusuurija Jaak Tomberg on oma 2009. aastal kaitstud doktoriväitekirjas juhtinud tähelepanu kirjanduse lepitavale otstarbele ehk sellele, et ilukirjandusel on võime meenutada mineviku luhtunud võimalikkuseid (unustatud tegutsemissuutmatusi) ning neid kirjaliku meenutamise läbi lunastada. Teisisõnu on kirjandusel võime mudeldada mineviku ja tänapäeva vahelisi seoseid filosoofilisel tasandil selliselt, et see aitab nii meenutajal kui ka potentsiaalsel lugejal minevikus toime pandud ebaõiglust ja vägivalda, aga ka mõtestamata jäänud valu ning kaotust hoomatavamaks muuta. Selline mälutöö filosoofiline mõtestamine on äärmiselt vajalik, sest minevikuga tegelemine, olgu tegemist iseenda, oma vanemate või kogu rahva minevikuga, võib osutuda väga keeruliseks ettevõtmiseks mitte ainult praktiliste tõrgete, vaid eeskätt just moraalsete küsimuste tõttu. Walter Benjaminile, Avishai Margalitile, Giorgio Agambenile jt toetudes uuribki käesolev väitekiri mäletamise ja mälutööga seotud filosoofilisi mõttepilte Ene Mihkelsoni romaanides „Ahasveeruse uni“ (2001) ja „Katkuhaud“ (2007) ning Christa Wolfi teostes „Lapsepõlvelõimed“ (Kindheitsmuster, 1976; ek 1982) ja „Inglite linn ehk The Overcoat of Dr. Freud“ (Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, 2010). Teisisõnu seda, milliseid kirjanduslikke võtteid ja kujundeid saab ilukirjanduslik tekst rakendada mineviku läbitöötamise ja mälestuste nö väljakaevamise protsessi kujutamiseks ja kirjeldamiseks. Samuti on vaatluse all jutustava hääle mälutöö ja kirjutamise ajendid ning see, kas ja millistel tingimustel on võimalik rääkida moraalsest tunnistamisest ilukirjanduses.
The doctoral thesis “Excavation and Memory. Thought-images of memory work and moral witnessing in Ene Mihkelson’s and Christa Wolf’s prose” can be understood as an inquiry into the philosophical potential of Ene Mihkelson’s and Christa Wolf’s novels. The doctoral thesis “Excavation and Memory. Thought-images of memory work and moral witnessing in Ene Mihkelson’s and Christa Wolf’s prose” can be understood as an inquiry into the philosophical potential of Ene Mihkelson’s and Christa Wolf’s novels. Estonian literary theorist Jaak Tomberg has drawn attention to the reconciliatory purpose of literature, to the ability of literary texts to remember the failed possibilities of acting in the past. Remembering through writing holds a messianic moment, because it can act as a kind of redemption to the past failures. Literature thus has a capability to illuminate and to model relationships between the present and the past on a philosophical level in a way that it helps the person, who remembers, as well as the readers to grasp the past violence and injustice, pain and loss that has not yet been fully known. With the help of Walter Benjamin, Avishai Margalit, Giorgio Agamben and other thinkers the dissertation examines the poetics of remembrance in Ene Mihkelson’s novels “Ahasveeruse uni” (The Sleep of Ahasvuerus, 2001), “Katkuhaud” (Plague grave, 2007), and Christa Wolf’s novels “Kindheitsmuster” (Patterns of Childhood, 1976) and “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” (City of Angels: Or, the Overcoat of Dr. Freud, 2010). What kind of literary techniques and figures – thought-images – can be applied to dealing with the past and for excavating memories from the deepest layers of memory within literature? It is also of interest how and whether moral witnessing can be perceived as a literary practice.

Description

Keywords

kirjanikud, romaanid, eesti, saksa, kirjandusfilosoofia, kirjanduskriitika, interpretatsioon, mälu (psühh.), mäletamine, mäluprotsessid, writers, novels, Estonian, German, philosophy of literature, literary criticism, interpretation, memory, remembering, memory processes

Citation