Endomeetriumi organoidide tekitamine ning peptiid-suunatud nanopartiklite sisenemine

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Endomeetriumi uurimiseks kasutatakse sageli 2D rakukultuure, mis ei ole aga hormonaalselt mõjutatavad ning seega võivad olla ebapiisavad. Lahendusena on võimalik kasutada 3D kultuure, näiteks organoide, mis on oma loomult eluskoele sarnasemad. Organoididel põhinev lähenemine võimaldab uurida endomeetriumi ja arendada günekoloogiliste patoloogiate ennetus- ja ravistrateegiaid. Lisaks on välja pakutud nanomeditsiini valdkonnast võimalik lahendus klassikaliste ravi- ja diagnostikameetodite ebaspetsiifilisusele, kasutades kullerpeptiididega suunatud sihtmärk-spetsiifilisi nanoosakesi. Sellest tulenevalt oli käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks luua 3D in vivo sarnane epiteelimudel ja testida peptiididega suunatud hõbe-nanoosakeste spetsiifilisust. Saadud tulemused näitasid edukalt loodud 3D epiteliaalseid organoide ning mitmete peptiidide spetsiifilist sisenemist

Description

Keywords

nanomeditsiin, hõbe-nanoosakesed, kullerpeptiidid, endomeetrium, organoidid

Citation