MRI bakalaureusetööd – Bachelor's theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 674
 • Item
  Antimikroobsetele metallpindadele eksponeeritud Escherichia coli ATCC 8739 fenotüübi iseloomustamine
  (Tartu Ülikool, 2024) Umerov, Sigrit; Rosenberg, Merilin, juhendaja; Park, Sandra, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Antimikroobseid metallpindu kasutatakse laialdaselt patogeensete bakterite leviku piiramiseks. Siiski ei ole põhjalikult uuritud, kas krooniline ekspositsioon metallist pindadele võib mõjutada bakterite tundlikkust antimikroobsete ainete suhtes. Käesolevas töös uuriti vase ja hõbeda pindadel adapteerunud E. coli ATCC 8739 bakteripopulatsioonide antimikroobset tundlikkust. Leiti, et vase ja hõbeda pindadele eksponeerimine ei muutnud bakterite vase- ja hõbedaioonide tundlikkust ning ei tekitanud ristresistentsust antibiootikumidega. Populatsioonide testimisekäigus selekteeriti vedelas katsekeskkonnas kiiresti vase- ja hõbedaioonide väljavoolusüsteeme aktiveerivaid mutatsioone, mis aga ei andnud eelist pinnaekspositsioonis. Seega võivad bakteriaalsed kaitsemehhanismid ja nende selektsioon erinevates ekspositsioonitingimuses üksteisest oluliselt erineda ning krooniline kokkupuude metallpindadega ei pruugi suurendada ristresistentsuse tekkimise ohtu
 • Item
  Live Imaging of Drosophila melanogaster Eye-Antennal Imaginal Disc Ex vivo Culture: Craniofacial Morphogenesis
  (Tartu Ülikool, 2024) Sarv, Robin; Shimmi, Osamu, juhendaja; Tran, Vi Ngan, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  The ex vivo culture and live imaging of Drosophila larval eye-antennal imaginal discs provide unique insights into the intricate mechanisms of head morphogenesis. We present a refined ex vivo culturing technique optimized for prolonged imaging sessions, during which we defined distinct developmental stages marked by dynamic morphogenetic events, disc fusion, and head cuticle formation. Our investigation reveals the critical role of peripodial epithelium (PE) substructures in mediating fusion events, highlighting their diverse morphological features and functional significance. Additionally, results show that apoptosis, coordinated movement, and fusion of epithelial cells in the imaginal discs are key factors in the morphogenesis of the fly's head region and the formation of head structures.
 • Item
  SARS-CoV-2 suhtes resistentsete isikute immuunparameetrite uuring
  (Tartu Ülikool, 2024) Rukis, Gerli; Kisand, Kai, juhendaja; Kristjuhan, Arnold, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  SARS-CoV-2 nakkuse kulg on väga varieeruv – haigus võib mööduda asümptomaatiliselt või lõppeda halvimal juhul nakatunu surmaga. On ka neid, kes ei haigestu üldse ning kellel arvatakse olevat COVID-19 viirusevastane resistentsus. Raskeid haigusjuhte ning nende põhjuseid on palju uuritud, kuid resistentsuse kohta on vähem teadmisi, mistõttu aitaks selle uurimine viiruse patogeneesi paremini mõista. Selleks mõõdeti selles bakalaureusetöös vabatahtlike mittenakatunute verest tsütokiine, mida sekreteeriti T-rakulise vastusena SARS CoV-2 antigeenidele, IFNα toodangut vastuseks TLR7/8 ja cGAS-STING raja ligandidele ning autoantikehade esinemist I ja III tüüpi IFN-de vastu. Tulemusena leiti mittenakatunute hulgas ristreageerivate T-rakkudega ja resistentsed inimesed ning viimaste puhul leiti osad kõrgete IFNα tasemetega inimesed, kelle puhul tuleks teostada edasine geeniuuring. Samuti ei leitud resistentsete isikute puhul I tüüpi IFN-de vastaseid autoantikehi.
 • Item
  Reportersüsteemi loomine ekskludoni uurimiseks bakteris Pseudomonas putida
  (Tartu Ülikool, 2024) Keskküla, Mia-Lota; Teras, Riho, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Bakterite geenid paiknevad genoomis tihedalt ja leidub geene, mis jagavad promootorala ja mille regulatsioon toimub samalt alalt. Üks selline regulatsiooni viis on ekskludon. Bakteril Pseudomonas putida puudub tööriist vastassuunaliste geenide transkriptsiooni uurimiseks. Selle töö eesmärk oli leida sobiv fluorestseeruvate valkude (FV) paar, mida saaks kasutada P. putida’s lihtsalt ja kiirelt vastassuunalise transkriptsiooni uurimiseks samaaegselt. Lisaks oli oluline, et reportersüsteem oleks kasutatav ka täissöötmes. Selleks konstrueeriti plasmiid vastavad plasmiidid. Töös kasutati nõrka gacS-PP_1651 ja tugevat olevast NuoA1-Fm3mut promootorala. Selle töö käigus leiti, et kõige paremini sobivad P. putida’s koos kasutamiseks FV-d mScarlet-I ja mVenus, mida sai kasutada mõõtmiseks nii LB kui M9-glc-CAA söötmes.
 • Item
  RNA modifikatsiooni m6Am roll inimese keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel
  (Tartu Ülikool, 2024) Kirpu, Martin; Kudrin, Pavel, juhendaja; Leppik, Margus, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  RNA modifikatsioonid on keemilised funktsionaalsed rühmad, mis esinevad RNA lämmastikalusel, riboosil või fosfaatjäägil. Modifikatsioone leidub näiteks: informatsiooni RNA-s (mRNA), transport-RNA-s (tRNA), ribosomaalses RNA-s (rRNA) ning paljudel teistel RNA tüüpidel. Üks modifikatsioonidest on mRNA-l esinev N6,2′-O-dimetüüladenosiin (m6Am), kus metüleeritakse riboosi suhkur teises positsioonis ja lämmastikalus kuuendas positsioonis. Imetajatel katalüüsib m6Am modifikatsiooni vaid üks ensüüm: fosforüleeritud C terminaalse domääniga interakteeruv faktor 1 (PCIF1). Bakalaureusetöö eesmärk on vaigistada (knockdown (KD)) PCIF1 normaalsetes inimese epidermaalsetes keratinotsüütides (NHEK), ning teha kindlaks kuidas m6Am puudumine mõjutab valitud efekti rakulise vastusega seotud geenide avaldumist. Töö tulemusena leiti, et PCIF1 KD põhjustab Janus kinaaside ja signaali edasikandvate ja transkriptsiooni aktiveerivate valkudega (JAK-STAT) signaaliraja geenide ülesreguleerimist nii mRNA kui ka valgu tasemel ning toodi välja võimalik seos psoriaasiga ja atoopilise dermatiidiga.
 • Item
  Analysis of cell-cell communication involved in the control of proliferation in fruit fly Drosophila melanogaster wing imaginal discs
  (Tartu Ülikool, 2024) Mironova, Maria; Shimmi, Osamu, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Apico-basal polarity (ABP) establishment and its maintenance is important for epithelial morphogenesis and epithelium function. Well-established model for studying epithelial morphogenesisis a wing primordium – wing imaginal disc of fruit fly Drosophila melanogaster, which composed with polarized epithelial cells. Epithelial architecture of polarized imaginal disc cells is regulated by Par, Crumbs and Scribble complexes. This thesis is focused on the Scribble. Although the function of the tumour suppressor Scribble has been well studied in various scientific works, it is still unknown how scribble mutant cells in the wing disc communicate with wild-type cells before neoplasia formation? What determines whether a cell becomes neoplastic or not? Main aim of thesis is to elucidate how the clone size of scribble mutant cells impacts neoplasia formation. As a result, when conventional RNAi clone analysis has been carried out, small scribble RNAi clones are largely eliminated, suggesting that a small number of scribble mutant cells are not sufficiently competent for neoplasia formation, but larger scribble mutant cell populations become competent for overproliferation, ultimately leading to neoplasia formation. Taken together, these findings suggest that achieving a critical amount of mutant cells appears to be critical for the development of neoplastic competence. Further understanding these mechanisms will shed light on epithelial tissue dynamics and have broader implications for cancer research.
 • Item
  Pseudomonas putida RES toksiini mõju vähendavad supressormutatsioonid
  (Tartu Ülikool, 2024) Grinkevitš, Maria; Tamman, Hedvig, juhendaja; Hõrak, Rita, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Kuigi kromosomaalsete toksiin-antitoksiin süsteemide täpne roll bakterites pole veel selge, on levinud arvamus, et üks nende funktsioonidest võib olla faagiresistentsuse tagamine. Sander Blei bakalaureusetöö (2023) tulemused viitasid, et P. putida RES toksiin võib kaitsta bakterit üksikute faagide vastu, kuid tulemused olid kõikuvad. Sellest lähtuvalt oli käesoleva töö eesmärgiks selgitada RES toksiini võimalikku mõju faagide nakatamisefektiivsusele ja uurida toksiini supressiooni võimalusi. Tulemused näitasid, et RES toksiin suurendab bakteri faagiresistentsust. Supressormutantide analüüs viitas, et P. putida GroESL šaperon mõjutab RES toksiini aktiivsust.
 • Item
  Screening of genes vital for the maintenance of apicobasal polarity with Scribble using Drosophila melanogaster’s wing imaginal discs
  (Tartu Ülikool, 2024) Jüriado, Lonaly; Shimmi, Osamu, juhendaja; Antson, Hanna, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Apicobasal polarity (ABP) is a type of cell polarity unique to epithelial cells and is maintained by three complexes, including the Scribble (Scrib) complex. Recent studies have revealed that the formation of neoplasia due to local loss of Scrib is affected by the dosage of Scrib within the tissue. This provides a hypothesis that the loss of Scrib-derived neoplasia formation is influenced by additional genes that exhibit synergy with scrib. To identify the vital genes, a screening was performed using the deficiency lines of the right arm of the third chromosome in Drosophila to determine genomic regions containing potential candidate genes. The screening protocol used conditional knockdown of scrib using the RNAi mechanism. This study demonstrates the robustness and suitability of the screening protocol for conducting a finer screening of candidate genes throughout the entire Drosophila genome.
 • Item
  Mullabakter Pseudomonas putida fluoriiditolerantsuses osalevate geenide PP_3125 ja PP_2037 transkriptsiooni regulatsioon
  (Tartu Ülikool, 2024) Juhe, Lisette; Ets, Lea, juhendaja; Ilves, Heili, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Fluoriid on mineraal, mida leidub looduslikult erinevates keskkondades – nii vees, mullas kui ka taimedes. Oma antimikroobse toimega mõjub see bakteritele toksiliselt. Siiski suudavad mitmed bakterid ellu jääda ka kõrge fluoriidi kontsentratsiooniga keskkonnas. Leitud on erinevaid mehhanisme, kuidas bakterid fluoriidi toksilisusega toime tulevad. Mullabakter Pseudomonas putida-s on selleks fluoriidioonide eksportvalk CrcB. Meie uurimisgrupi varasemate katsete põhjal on alust arvata, et P. putida-s on lisaks CrcB transporterile veel fluoriiditolerantsusega seotud valke. Käesolevas töös uuriti P. putida kahe geeni: transkriptsiooniregulaator PP_3125 ja aldolaasi PP_2037 transkriptsiooni regulatsiooni, selgitamaks välja, kas ka nende kodeeritud valgud on seotud fluoriiditolerantsusega.
 • Item
  Arüülsüsivesinike retseptori agonisti ja antagonisti mõju pankrease vähirakuliinide geeniekspressioonile ja valgu tasemetele
  (Tartu Ülikool, 2024) Matiitšin, Kirill; Kadaja-Saarepuu, Lilian, juhendaja; Teino, Indrek, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Arüülsüsivesinike retseptor (AHR) on transkriptsioonifaktor, mis on oluline keskkonnakemikaalide lagundamisel. AHR-i üles regulatsiooni on täheldatud mitmetes inimese kasvajates, sealhulgas pankreasejuha adenokartsinoomis (PDAC). Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida AHR-i agonisti ja antagonisti mõju arüülsüsivesinike retseptori ja selle märklaudgeenide ekspressioonile ja valgu tasemetele Su86.86 ja BxPc-3 pankrease vähirakuliinides. Tulemused näitasid, et AHR indutseerib nendes rakuliinides nii oma märklaudgeenide kui ka COX2 ekspressiooni. Eksperimentide tulemusena selgus, et PDAC rakuliinides mõjutab AHR-i inhibiitor vähesel määral ka MMP1 ja PTGER4 ekspressiooni tasemeid. Antud geene on varasemalt seostatud vähirakkude invasiivsuse ja migratsiooniga, kuid ka suhtluses immuunrakkudega.
 • Item
  Vitamiin D analoogi elokaltsitooli mõju uurimine adipotsüütide elulemusele ja diferentseerumisele võrdluses vitamiin D-ga
  (Tartu Ülikool, 2024) Rõuk, Kerstin; Viil, Janeli, juhendaja; Mäemets-Allas, Kristina, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Vitamiin D on metaboliit, mis reguleerib mitmeid olulisi funktsioone üle kogu organismi. Varasemalt on näidatud, et sellel on võime reguleerida mitmeid protsesse rasvkoes ning ülekaalulistel inimestel on enamasti madalam vereseerumi vitamiin D tase kui normaalkaalus indiviididel. Vitamiin D puudulikkus on potentsiaalselt ohtlik seisund organismile, mistõttu on tõusnud huvi erinevate analoogide vastu. Elokaltsitool on vitamiin D analoog, mille mõju rasvkoes pole varasemalt uuritud. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida elokaltsitooli mõju adipotsüütide diferentseerumisele ja elulemusele ning võrrelda saadud tulemusi vitamiin D-ga. Töös leiti, et elokaltsitool suudab vähendada elulemust ja inhibeerida adipogeneesi vaid rasvarakkude eellasrakkudes ehk preadipotsüütides, kuid diferentseerunud adipotsüütidele sellist mõju ei avalda
 • Item
  HIF1 signaaliraja roll hüpotermias
  (Tartu Ülikool, 2024) Grassmann, Karita-Liis; Eskla, Kattri-Liis, juhendaja; Kärner, Martin, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Terapeutiline hüpotermia on üks lootustandvamaid meetodeid, leevendamaks isheemiast ja hapnikupuudusest tingitud seisundeid, nagu neonataalne hüpoksia, südame äkksurm, insult. Vaatamata kliinilise hüpotermia kasutamisele on selle molekulaarsed mehhanismid endiselt suuresti teadmata. Kuna hüpotermia mõjutab rohkemate geenide ekspressiooni kui hüpoksia, siis on ebatõenoline, et selle kaitsemehhanismid on seotud ainult supresseeriva toimega.Käesoleva uurimistöö eesmärk on hinnata HIF1 signaaliraja rolli hüpotermias, kasutades in vitro rakumudelit ning arvestades teadaolevat seost HIF1 signaaliraja ja hüpoksia vahel.Tulemused näitasid, et HIF1B, mitte HIF1A/HIF2A, on oluline hüpoksiale reageeriva elemendi (HRE) aktiveerimiseks hüpotermilistes tingimustes. Lisaks mõjutas HIF1B NRF2 valgu ekspressiooni ning madalam HIF1B tase vähendas ka antioksüdatiivses süsteemis oluliste geenide ekspressiooni, millel on varasemalt näidatud ekspressioonitaseme tõusu hüpotermias
 • Item
  Ribosoomivalgu eL41 asukoha määramine Saccharomyces cerevisiae ribosoomi alaühikute vaheliste sildade deletsioonitüvede abil
  (Tartu Ülikool, 2024) Fridolin, Kaarel; Leppik, Margus, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Ribosoom on keeruline bioloogiline masin, mille toimimine ja ehitus pole siiani lõplikult teada. Teadmiste hulk aina suureneb, mistõttu tuleb mõned varasemad teadmised uute valguses üle vaadata. Üheks selliseks teadmiseks on ribosomaalse valgu eL41 asukoht ribosoomis. Üldiselt on defineeritud seda valku, nagu nimes olev täht L viitab, suure alaühiku komponendina, kuid tänaseks on see seotud kahtluse alla. Käesoleva töö eesmärgiks oli näidata eL41 asukohta Saccharomyces cerevisiae ribosoomis, kasutades selleks ribosoomi alaühikute vaheliste sildade deletsioonitüvesid ja nende in vitro reassotsiatsiooni võimekust. Eksperimentaalselt näidatakse, et S. cerevisiae puhul on eL41 ribosoomi suure alaühiku valk.
 • Item
  Pseudomonas putida bakteriofaagide keskkonnast eraldamise meetodid
  (Tartu Ülikool, 2024) Laipaik, Juhan Mattias; Tamman, Hedvig, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Bakteriofaagide ehk baktereid nakatavate viiruste isoleerimiseks keskkonnaproovidest on välja töötatud mitmeid erinevaid meetodeid. Töö käigus rakendati neist kolme, milleks olid üleöö rikastus, lühike rikastus ja sadestamine, eesmärgiga täiendada Tartu Ülikooli Geneetika õppetooli Pseudomonas putida bakteriofaagide kollektsiooni. Võrreldi meetodite tõhusust ja peremeestüve, temperatuuri ja söötmelisandite mõju isolatsiooniprotsessile. Lõpptulemustena isoleeriti edukalt mitu uut bakteriofaagiliiki. Lisaks täheldati töö käigus madalama inkubatsioonitemperatuuri positiivset mõju bakteriofaagide kasvule. Kahe kasutatud peremeestüve võrdlusel ilmnes, et tüvel, millel on eemaldatud rloC geen, on suurem resistentsus faagidele, kuid mõjutab erinevaid faagiperekondi erinevalt, võimaldades selektiivsemat bakteriofaagide isolatsiooni.
 • Item
  Pseudomonas putida ennustatavate faagikaitsesüsteemide testimine
  (Tartu Ülikool, 2024) Jagomägi, Joosep; Ainelo, Andres, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Pseudomonas putida-s on ennustatud mitmed faagikaitsesüsteeme aga nende tegelik roll faagiresistentsuses pole teada. Sellest lähtuvalt on käesoleva töö eesmärk välja selgitada, kas RloC, Gabija ja Wadjet kaitsesüsteemil on mõju Pseudomonas putida faagiresistentsusele.Tulemused näitasid, et RloC muudab tüve tundlikumaks faagide (eriti 5. perekond) suhtes agaGabijal ja Wadjetil puudus kaitsev efekt testidud faagide ja plasmiidide vastu.
 • Item
  Sünbiootilise komplekstoote toime maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide mikrobiootale
  (Tartu Ülikool, 2024) Tammemets, Jana; Sepp, Epp, juhendaja; Štšepetova, Jelena, juhendaja; Visnapuu, Triinu, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Inimese mikrobioota on mitmekesine mikroorganismide kogum, mis mõjutab keha erinevaid füsioloogilisi protsesse ja tervist. Mikrobioota muutused võivad mõjutada ka erinevate komplekshaiguste nagu ülekaalulisuse väljakujunemist. Uuringus keskenduti maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide mikrobioota muutuste kaardistamisele seoses sünbiootilise komplekstoote, mineraalide ja vitamiinide tarbimisega. Töö tulemusena näidati, et sünbiootilise komplekstoote tarbimisel oli bariaatria patsientide puhul mõningane mõju nende soolestiku mikrobiootale, kuigi muutused ei olnud statistiliselt olulised. Sünbiootikumi tarbimine parandas patsientide enesetunnet ja leevendas kõhuvalu. Edaspidistes uuringutes on oluline kaasata suurem valim ja jälgida patsiente pikema perioodi vältel, et täpsemalt uurida sünbiootilise preparaadi toimet maovähendusoperatsiooni-järgsele mikrobiootale
 • Item
  Pseudomonas putida profaag P2 faagivastases kaitses
  (Tartu Ülikool, 2024) Gasymova, Gülgäz; Rosendhal, Sirli, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Pseudomonas putida on keskkonnabakter, kelle faagitolerantsust on vähe uuritud. P. putida genoomis on neli profaagi ning meie uurimisgrupis on näidatud, et need võivad tõsta P. putida faagitolerantsust. Meie laboris nähti, et profaag P2 kaitseb P. putida’t viienda ja kuuenda perekonna faagide eest. Sellest lähtuvalt oli käesoleva bakalaureusetöö eesmärk uurida, kui suur on profaag P2 kaitseefekt ning tuvastada geen(id), mis selle eest vastutab(vad) kasutades profaag P2 deletsioonanalüüsi. Tulemused näitasid, et agarsöötmel on profaagi P2 kaitse G5 perekonna faagide eest 10-kordne ja vedelsöötmes 10- kuni 100-kordne. G6 perekonna faagide vastu kaitseb P2 agarsöötmel 10-1000-kordselt ja vedelkultuuris vähemalt 100- kordselt. Lisaks selgus, et G6 perekonna faagide virulentsust inhibeerib vedelsöötmesse lisatud CaCl2. Faagitolerantsuse eest vastutab profaagi geen PP_3026
 • Item
  Geeni lapG transkriptsiooni regulatsioon Pseudomonas putida’s
  (Tartu Ülikool, 2024) Räis, Gea Maris; Teras, Riho, juhendaja; Hendrikson, Johanna, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Käesolevas töös uuritakse Pseudomonas putida geeni lapG ning PP_0163 transkriptsiooni regulatsiooni sõltuvust sigmafaktorist RpoS, globaalsest regulaatorist Fis ja keskkonnas olevast fosforist. P. putida on risosfäärne bakter, mis eelistab elada biofilmina taimejuurtel, kuna seal on rohkem toitaineid, kui risosfäärist kaugemal olevas mullas. Varasemalt on uuritud põhjalikult P. putida biofilmi jaoks oluliste lap geenide, nagu lapA posttranskripsioonilist regulatsiooni ning lapE transkriptsioonilist regulatsiooni. Samas, LapG puhul on uuritud posttranslatsioonilist regulatsiooni kuid vähem lapG transkriptsiooni. Käesolevas töös leiti, et lapG promootor(id) asub/asuvad geenidevahelisel alal ning geenil PP_0163 võib olla isegi kaks promootorit, millest üks asub geenidevahelisel alal, teine lapG-s
 • Item
  miR-31 ja miR-203 ekspressioon ja funktsioon primaarsetes inimese bronhiepiteelirakkudes
  (Tartu Ülikool, 2024) Kutman, Emma; Laanesoo, Anet, juhendaja; Rebane, Ana, juhendaja; Klaas, Mariliis, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Mikro-RNA-d on post-transkriptsioonilised geeniekspressiooni reguleerijad ning seotud bioloogiliste protsessidega, sealhulgas põletikuga. Astma on krooniline põletikuline hingamisteede haigus. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada miR-31 ja miR-203 funktsioonid seoses astmaga bronhiepiteelirakkudes (HBEC). Varasemalt oli RNA sekveneerimisel tuvastatud miR-31 ja miR-203 madalam ekspressioon astmahaigete HBEC rakkudes, mida töös tehtud RT-qPCR ei kinnitanud. HBEC-de stimuleerimisel astmaga seotud tsütokiinidega ei muutunud miR-31 ekspressioon, aga suurenes miR-203 ekspressioon IFN-γ stimulatsioonil. Selgus, et miR-31 ja miR-203 transfektsioonil oli HBEC rakkudes mitmete potentsiaalsete märklaud-mRNA-de tase madalam ja põletikuga seotud tsütokiini IL-8 tase kõrgem. Seega võivad miR-203 ja miR-31 mõjutada astmaga seotud protsesse HBEC rakkudes
 • Item
  Mullabakter Pseudomonas putida Cro/CI tüüpi transkriptsiooniregulaator PP_3125 kui fluoriidi transporteri crcB geeni regulaator
  (Tartu Ülikool, 2024) Privoi, Egle; Ets, Lea, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Väga hea stressitaluvusega mullabakter Pseudomonas putida on välja töötanud mehhanismi fluoriidiga toimetulekuks. Põhiline fluoriidi detoksifitseerija P. putidas on CrcB transporter, mis on passiivne ioonkanal, mida mööda transporditakse fluoriidi anioonid rakust välja. Siiani pole teada crcB geeni regulatsioon Pseudomonas putidas. Meie laboris varasemalt tehtud katsetele toetudes oli põhjust pidada potentsiaalseks crcB geeni reguleerijaks transkriptsiooniregulaatorit PP_3125. Sellest tulenevalt oli käesoleva tööeesmärk välja selgitada, ka Cro/CI tüüpi transkriptsiooniregulaator PP_3125 reguleerib Pseudomonas putida fluoriidi transporteri crcB geeni.