Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse representatsioon organisatsioonide kodulehekülgedel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu töö eesmärk oli uurida, kuidas 2018. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (lühidalt VEF) indeksi (kuld-, hõbe- või pronksmärgis) saanud ettevõtted vastutustundliku ettevõtlusega seotud tegevusi oma kodulehekülgedel esitlevad. Tahan teada, kuidas ettevõtted vastutustundlikku ettevõtlust avalikkusele representeerivad, milliseid väärtusvalikuid, praktilisi tegevusi ja/või otsuseid nad esitlevad. Kas tegevused ja otsused on esitatud tõenduspõhiselt ja konkreetsetele tulemustele viitavate tegevustena, või pigem deklaratiivsete tegevuste või eesmärkidena, mis teenivad pigem mainekujunduslikku eesmärki. Eesmärgi saavutamiseks kasutasin kontentanalüüsi, analüüsides 68 organisatsiooni kodulehekülgedel leiduvat sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtlust representeerivat teksti. Uuringus selgus, et organisatsioonide SVE representatsioonid jagunevad kahte suurde gruppi: - Informatiivsed tugeva informatsiooniesitlusega organisatsioonid, kes on oma tegevusi detailselt kirjeldanud, lisades juurde tõendavat materjali. - Deklaratiivsed ehk pehmet informatsiooni esitlevad organisatsioonid, kes oma tegevusvalikuid esitlenud ei ole. Sotsiaalne vastutustundlik ettevõtlus jaguneb kolmeks põhimõõtmeks: keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik. Kõige enam on SVE representatsioonis kasutatud keskkondlikku mõõdet, seda nii läbipaistvate organisatsioonide kui ka deklaratiivsete seas. Läbipaistvate organisatsioonide seas oli sotsiaalne mõõde enamasti pinnapealselt esitatud, mis tähendab, et oma põhirõhu on informatiivsed ettevõtted pannud keskkonna säästmisele, kes on oma tegevusi detailselt esitlenud. Edasi on võimalik uurida kuidas SVE representatsioon ettevõttesse tööle värbamist mõjutab, kas nende vahel on seoseid – kas värbamine on seotud representeerimisega. Kas inimesel tekib eelistusi, kui valida kahe ettevõtte vahel, üks, kes on läbipaistvalt representeerinud, teine vaid deklaratiivselt ehk veenvalt. Tänan südamest oma juhendajat Halliki Harro-Loitu, kellelt sain põhjalikku tagasisidet ja nõuandeid ning kes oli töö kirjutamisel väga suureks toeks.

Description

Keywords

Citation