Laulu eriala vilistlaste hinnangud vokaalpedagoogiks kujunemisele Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesolev magistritöö keskendub jazzmuusika ja koolimuusika õppekava pilliõpetaja suuna laulu eriala vilistlaste hinnangutele vokaalpedagoogiks kujunemisele Tartu Ülikooli ViljandiKultuuriakadeemias. Töö eesmärgiks on kaardistada TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika ja koolimuusika õppekava pilliõpetaja suuna laulu eriala vilistlaste hinnangud vokaalpedagoogiks kujunemisele. Uurimisprobleem seisneb asjaolus, et vokaalpedagoogiks kujunemine nõuab professioonile vastavaid üksteist toetavaid ja üksteisega lõimuvaid õppeaineid. Aga puudub teadmine, kuidas on jazzmuusika ja koolimuusika pilliõpetaja suuna laulu eriala vilistlaste endi hinnangul antud õppekavad toetanud nende kujunemist vokaalpedagoogiks. Uurimisprobleemina on autor tõstatanud küsimuse - kuidas on toetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika ja koolimuusika õppekavad pilliõpetaja suuna laulu eriala vilistlaste kujunemist vokaalpedagoogiks?

Description

Keywords

magistritööd, muusikaõpetus, laulmisõpetus, muusikapedagoogika, laulmine, laulupedagoogid

Citation