Pillimängijate esinemisärevus sooloesinemise ja koosseisuga esinemise eel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva tööga uuriti, kas instrumentaalmuusikute ärevus on suurem sooloesinemise või koosseisuga esinemise eel. Lisaks võeti arvesse mitmeid tegureid, mis võiks tulemusi kallutada. Ärevuse mõõtmiseks kasutati järgmisi küsimustikke ja mõõtevahendeid: „Ärevusseisundi intensiivsuse analoogskaala“, STICSA „Hetkeärevuse skaala“ ja „Ärevuse episoodide sageduse skaala“, mida katseisikud täitsid enne proovi, enne koosseisu ja enne soologa esinemist. Tulemusi analüüsiti korrelatsioonanalüüsi ja ANOVA dispersioonanalüüsiga. Selgus, et soolo eel on kõrgem esinemisärevus kui koosseisuga esinemise eel. Vanus, erialapill, pilli mängitud aastate arv, esinemiskordade ja nädalas harjutatud tundide arv ei mõjutanud tulemusi. Küll aga selgus huvitav leid, et naistele piisab, et oleks tegemist esinemise-eelse olukorraga, et nad muutuks palju ärevamaks kui proovi eel, mehed aga peavad laval olema üksi, selleks, et tunda proovieelsega võrreldes oluliselt kõrgemat ärevust. Koosseisuga esinemine ei muuda neid palju ärevamaks kui proov.

Description

Keywords

Citation