Учебник “Вверх по лестнице. 4 ступень” (авторы - Э. Рудаковская, Т. Троянова) глазами учеников и учителей

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö koosneb 68 leheküljest ja kaheksa lisast, milles on ankeedid ning näited õpikutest. Töö eesmärgiks on analüüsida vene keele kui võõrkeele õpikut 9. klassile „Вверх по лестнице. 4 ступень”, autoriteks E. Rudakovskaja ja T. Trojanova, avaldatud kirjastuses „Argo“ 2014 a. Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnevad ülesanded: • teha ülevaade eesti koolides kasutatavatest vene keele kui võõrkeele õpikutest • anda hinnang õpilastepoolsele tagasisidele õpiku „Вверх по лестнице. 4 ступень” kohta • anda hinnang võõrkeeleõpetajate tagasisidele õpiku „Вверх по лестнице. 4 ступень” kohta Uurimise käigus viidi läbi küsitlus viies Eesti koolis.

Description

Keywords

vene keel, õpikud

Citation