Teenuspõhine analüüsiprotsess ja -dokumentatsioon teenusorienteeritud arhitektuuriga süsteemi arendamiseks

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Antud bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade analüüsiprotsessist, mida saab kasutada teenusorienteeritud süsteemide arendamisel. Töö raames vaadeldakse analüüsiprotsessi juhul, kui arendatav süsteem ei ole teenusorienteeritud arhitektuuriga ning kõrvutatakse seda analüüsiprotsessiga, kus süsteem arendatakse teenusorienteeritud arhitektuuri põhimõtteid silmas pidades. Autor on lisanud näited dokumentatsiooni kohta, mida saab kirjeldatud analüüsiprotsessi toetamiseks kasutada.
The aim of this Bachelor’s thesis is to provide an overview of the analysis process for developing a system with service oriented architecture. The thesis compares two different analysis processes, one when service oriented design principles are applied and another when principles are not followed. Author has added examples of documentation that can be used to support the described analysis process.

Description

Keywords

Citation