Liiklusõigusrikkujate väärtused, impulsiivsus ja GDE maatriksi tegevusnäitajad

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

2011. aastal kehtestati liiklusseadusega järelkoolituse kohustus juhtidele, kellelt esmane juhtimisõigus karistuseks on ära võetud. Eestis viiakse järelkoolitusi läbi gruppi-des, kuhu kuuluvad mistahes rikkumise eest karistada saanud juhid. Liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogramme analüüsinud Euroopa projektid soovitavad aga, et erinevatele sihtrühmadele, nagu joobes sõidukit juhtinud ja kiiruse ületajad, on vaja erinevaid sekku-misi. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida järelkoolitusel osalejate erinevusi impulsiivsu-ses, väärtustes ja GDE maatriksi tegevusnäitajates selleks, et teada saada, kas rikkumise laaditi kuuluvad järelkoolitusel osalejad erinevatesse gruppidesse ja seetõttu peaks neile kohaldama ka erinevaid sekkumisi. Uuritavatest 95,3 % (N=122) olid mehed ja 4,7 % (N=6) naised, keskmine vanus oli 27,7±7,3 a, mediaan 26,5. Uuring näitas, et järelkoolitusel osalejate impulsiivsus, väärtused ja hinnangud GDE maatriksi tegevusnäitajate osas on sõltuvalt rikkumise laadist erinevad ning et erine-vate gruppidena tuleks sekkumisi planeerides eristada kolme rühma: kiiruse ületajad, alko-holi piirmäära ületavas seisundis sõidukit juhtinud ning joobes sõidukit juhtinud.

Description

Keywords

väärtused, impulsiivsus, GDE maatriks, values, impulsivity, GDE matrix

Citation