Muusika-metafüüsika keskne roll Friedrich Nietzsche filosoofias "Tragöödia sünni" näitel

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö ülesandeks on e s i t e k s anda ülevaade Friedrich Nietzsche vaadetest muusikale, kuna need on fundamentaalselt mõjutanud Nietzsche filosoofia kujunemist tervikuna. T e i s e k s peaks saadama ülevaade filosoofi vaimsest suhtlemisest helilooja Richard Wagneriga – nende vastastikusest mõjust teineteise loomele, samuti nende omavahelisest suhestumisest ajastu kultuurikontekstis. K o l m a n d a k s käsitletakse Arthur Schopenhaueri filosoofilisi mõjutusi Nietzsche ja Wagneri loomingule. Neljandaks tutvustatakse Nietzsche tegevust harrastusmuusikuna. Sealjuures on arusaadavalt vaatluse all Nietzsche varajane loomeperiood, uurimuses ei käsitleta filosoofi hilisemat lahknemist Wagnerist ja Schopenhauerist. Nimetatud punktide kaudu lähenetakse käesoleva töö eesmärgile – välja selgitada põhjused, kuidas ja miks on muusika ja muusika-metafüüsika Nietzsche filosoofilist loomingut mõjutanud. Uurimuse lähte- ja põhialuseks on Nietzsche filosoofiline esikteos „Tragöödia sünd muusika vaimust“ (1872, eesti keeles 2009). Mõistete selgitamisel ja tõendusliku tausta laiendamisel on viidatud ka Nietzsche teistele põhiteostele, samuti kirjadele. Sekundaarkirjandust on eelkõige kasutatud selleks, et vahendada lugejale seda mitmekesisust, mis on valitsenud ja valitseb tänapäeval Nietzsche muusika-metafüüsika hindamisel ja tõlgitsemisel, esitades ka (väär)tõlgendusi, mis käesoleva töö aspektist võivad esile tõusta kogu Nietzsche filosoofia uurimisel. Nagu eespool öeldust paratamatult järgneb, kasutatakse seejuures ka biograafilisi materjale.

Description

Keywords

Nietzsche, Friedrich, filosoofia, metafüüsika, muusika

Citation