Õpetajakoolituse praktika abivahend ümberõppe õppijatele: õpimapi/ praktikapäeviku koostamine

Abstract

Õpiobjekt „Õpetajakoolituse praktika abivahend ümberõppe õppijatele: õpimapi/ praktikapäeviku koostamine“ on kompaktne juhendmaterjal õpetajakoolituse üliõpilastele õpimapi või praktikapäeviku koostamiseks. Näidetega illustreeritud juhendmaterjal selgitab õpimapi olemust, tutvustab õpimapi sisu ning annab juhiseid õpimapi erinevate osade koostamiseks ja vormistamiseks.

Description

Keywords

õpetajakoolitus, õpimapp, praktikapäevik, BeSt programm, sisupakett

Citation