Õpiobjektid (open access)

Permanent URI for this collection

Elektroonilised õppematerjalid on valdavalt mitteinteraktiivsed õppematerjalid, mida saab lisada näiteks oma e-kursusele või ÕISi.

Teil on võimalik vajaliku õppematerjali ja/või õpiobjekti leidmiseks kasutada otsingumootorit, sisestades otsingulahtrisse jutumärkide vahele märksõna ja klikkides nupul GO.

Te võite andmebaasis olevaid õppematerjale kuvada ka otsingulahtri kohal olevate linkide abil:

 • By Issue Date - kuvatakse õppematerjalid aasta kaupa
 • Titles - kuvatakse õppematerjalid pealkirjade alusel
 • Authors - kuvatakse õppematerjalid autorite alusel
 • Subjects - kuvatakse õppematerjalid temaatiliste märksõnade alusel

Sõltuvalt õppematerjali tüübist saate seda otse avada või peate enne kasutamist oma arvutisse salvestama (näiteks kokkupakitud zip-fail).

Iga õpiobjekti kirjelduse juures on vähemalt üks veebiaadress - URI: (näiteks http://hdl.handle.net/10062/8585). Selle aadressi abil saate viidata antud õppematerjali kirjelduse lehele.

Paljud siinsetest õppematerjalidest on loodud programmi BeSt (aastatel 2009-2013) toetusel.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 263
 • Item
  Energiaallikas kivisüsi
  (Tartu Ülikool, 2013-11-12) Velling, Siiri; Vaasma, Taavi
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt kirjeldab söe tekkimist ja omadusi; annab ülevaate söe leiukohtadest ja kasutamisviisidest; selgitab söe koostist ning kasutamisega kaasnevat mõju keskkonnale; analüüsib söe kütteväärtust; toob välja söe kasutamise eelised ja puudused; sisaldab küsimusi ja ülesandeid teadmiste kinnistamiseks.
 • Item
  Pärmigeneetika: pärmiseen Schizosaccharomyces pombe
  (Tartu Ülikool, 2013-11-01) Tamm, Tiina
  Õpiobjekt annab ülevaate Schizosaccharomyces pombe rakkude kasvamisest ja jagunemisest, rakkude paardumistüüpidest ning paardumistüübi vahetumisest. Tutvustatakse S. pombe genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade selle pärmiseene uurimiseks kasutatavatest meetoditest.
 • Item
  Pärmigeneetika: geenidevahelised interaktsioonid, epistaas
  (Tartu Ülikool, 2013-10-25) Tamm, Tiina
  Õpiobjekt annab ülevaate geenidevahelistest interaktsioonidest. Tutvustatakse supressiooni ja sünteetilist võimendamist ning nende tekkemehhanisme. Antakse ülevaade ülegenoomsetest geenidevahelste interaktsioonide uuringutest.
 • Item
  Pärmigeneetika: oportunistlik patogeen Candida albicans
  (Tartu Ülikool, 2013-10-24) Tamm, Tiina
  Õpiobjekt annab ülevaate Candida albicans elutsüklist, kirjeldatakse fenotüübilist ümberlülitumist ning kasvamist pärmirakuna, pseudohüüfina ja hüüfina. Tutvustatakse C. albicans genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade selle pärmiseene uurimiseks kasutatavatest molekulaarsetest meetoditest.
 • Item
  EBSCO Discovery kasutamine
  (Tartu Ülikool, 2013-10-15) Seiler, Vilve
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekti eesmärgiks on arendada kõikide erialade üliõpilaste teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni leidmiseks EBSCO Discovery Service (EDS) vahendusel.
 • Item
  Terapeutilised antikehad
  (Tartu Ülikool, 2013-09-27) Teesalu, Kaupo; Utt, Meeme
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt täiendab arstiteaduskonna immunoloogia õppeainete immunotehnoloogia seminari ja käsitleb üht immunotehnoloogia peamist rakendusvaldkonda, milleks on terapeutiliste antikehade arendamine. Õpiobjekti üldeesmärgiks on anda ülevaade terapeutiliste antikehade saamisviisidest, tüüpidest, ravimiarendusprotsessist ja kasutamisest haiguste ravis. Õpiobjekti mahuks on 0,15 EAP-d ja selle läbimiseks kulub umbes 4 tundi. Õpiväljundite saavutamist toetavad küsimused mõtlemiseks, ülesanded, lisainfo, olulise rõhutamine ja enesetest.
 • Item
  Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades
  (Tartu Ülikool, 2013-09-24) Elhi, Anne-Ly
  Käesoleva õpiobjekti raames antakse ülevaade erinevatest preparatsioonitehnikatest, mida saab teostada roostevabast terasest juureraviinstrumente kasutades. Need meetodid on aluseks kaasaegsematele tehnikatele ning on kasutatavad igas hambaravi kabinetis.
 • Item
  Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon
  (Tartu Ülikool, 2013-09-24) Elhi, Anne-Ly
  Suurim kitsaskoht hamba juurekanalite süsteemi preparatsioonil on apikaalse osa töötlus ja kujundamine. Tipuosa anatoomia on keerukas ning seda igal hambal. Juureravi õnnestumise aluseks on õige tööpikkuse määramine. Tähtis on tunda hammaste anatoomiat, erinevaid instrumente ja töötlemistehnikaid, et kujundada korrektne juurekanali lõpp-punkt, mille vastu saab kondenseerida juuretäidismaterjali. Hamba juure apikaalosa kujundamisel on vead kerged tekkima: astmed, perforatsioonid, kavitatsioonid jm. Õpiobjekt annab ülevaate, kuidas neid vigu ennetada, vältida ja võimalusel korrigeerida.
 • Item
  Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad
  (Tartu Ülikool, 2013-09-24) Elhi, Anne-Ly
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate hetkel kasutatavatest juurekanalite täitmistehnikatest, juhib tähelepanu võimalike vigade tekkemomentidele ning nende vältimise võimalustele vastavate tehnikate kasutamisel.
 • Item
  Metoodiliste õppevahendite valmistamine: kaltsunukk
  (Tartu Ülikool, 2013-09-20) Kiss, Karin
  Kasutades samm-sammult tegevuskäike kirjeldavaid ning fotode ja joonistega illustreeritud tööjuhendeid kummutab käesolev BeSt programmi raames loodud õpiobjekt müüdi kaltsunuku tehnoloogilisest keerukusest ning näitab, et lihtsama kaltsunuku valmistamisega saab tegelikult hakkama ka väga kesiste õmblemisoskustega käsitööhuviline. Kaltsunukud toetavad laste loovuse ning sotsiaalsete oskuste arengut, õpetavad tekstiilmaterjalide taaskasutamist ning on ka heaks õppevahendiks töös erivajadustega lastega.
 • Item
  Tsütoloogia ja histoloogia - eritusorganid
  (Tartu Ülikool, 2013-09-13) Arend, Andres; Aunapuu, Marina
  Eritusorganite morfoloogia.
 • Item
  Morphology of Nervous System
  (Tartu Ülikool, 2013-09-13) Arend, Andres; Aunapuu, Marina
  Nervous tissue and nervous system morphology.
 • Item
  Hambaarst märkab hambumusanomaaliat
  (Tartu Ülikool, 2013-09-12) Nõmmela, Rita; Jagomägi, Triin; Jagomägi, Jaanus
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt on abiks hambaarstiks õppivatele tudengitele eesmärgiga pöörata tähelepanu patsiendile kui tervikule ja leida kõik suus esinevad kõrvalekalded normist.
 • Item
  Matriitsi asetamine hambale
  (Tartu Ülikool, 2013-08-14) Runnel, Riina
  Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Item
  Kaviteedi preparatsiooni õpetus
  (Tartu Ülikool, 2013-08-14) Runnel, Riina
  Õpiobjektide kogu 'Kaviteedi preparatsiooni õpetus' koosneb eraldiseisvatest osadest, mis on mõeldud iseseisvaks läbimiseks.
 • Item
  Klaasionomeertsementtäidise segamine
  (Tartu Ülikool, 2013-08-14) Runnel, Riina
  Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Item
  Kaltsiumhüdroksiidaluse asetamine kaviteeti
  (Tartu Ülikool, 2013-08-14) Runnel, Riina
  Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Item
  Adhesiivsüsteemi kasutamine
  (Tartu Ülikool, 2013-08-14) Runnel, Riina
  BeSt programmi raames loodud sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Item
  Energiaallikas maagaas
  (Tartu Ülikool, 2013-06-21) Velling, Siiri; Vaasma, Taavi
  BeSt programmi raames loodud õpiobjektis selgitatakse, mis on maagaas, kuidas on see tekkinud, kus leidub, milline on selle koostis, omadused ja kütteväärtus, samuti selle kasutusvaldkondi. Õpiobjekt analüüsib maagaasi kasutamise eeliseid ja puudusi.
 • Item
  Energiaallikas tuumaenergia
  (Tartu Ülikool, 2013-06-18) Velling, Siiri; Vaasma, Taavi
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate tuumaenergia olemusest; selgitab aatomituumade lõhustumisprotsesse energia saamisel, tuuma- ja ahelreaktsioone; annab ülevaate kasutatavast tuumkütusest – uraanist; kirjeldab tuumkütusetsüklit ja tuumareaktorite tüüpe; käsitleb tuumaohtust ning klassifitseerib radioaktiivsed jäätmed; kirjeldab radioaktiivsete jäätmete käitlemis- ja ladustamisvõimalusi ning sellega kaasnevaid probleeme; toob välja tuumaenergia rakendamise eelised ja puudused ning sisaldab küsimusi ja ülesandeid teadmiste kinnistamiseks.