Pärmigeneetika: pärmiseen Schizosaccharomyces pombe

Abstract

Õpiobjekt annab ülevaate Schizosaccharomyces pombe rakkude kasvamisest ja jagunemisest, rakkude paardumistüüpidest ning paardumistüübi vahetumisest. Tutvustatakse S. pombe genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade selle pärmiseene uurimiseks kasutatavatest meetoditest.

Description

Keywords

BeSt programm, sisupakett, Schizosaccharomyces pombe, pooldumine, polariseeritud kasv, mikrotuubulid, aktiin, sügootne askus, asügootne askus

Citation