Religioon Eesti meedias – muutused ja trendid XXI sajandi esimesel kahel kümnendil eestikeelsete üleriiklike päevalehtede arvamusrubriikide näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöös vaadeldakse religiooni positsiooni eestikeelsel avalikul infoväljal ning selle muutumist viimase kahe kümnendi jooksul. Selleks analüüsitakse kahe suurema eestikeelse päevalehe – Postimehe ja Eesti Päevalehe veebiväljaannete arvamusrubriikides sel sajandil ilmunud usuteemalisi tekste. Magistritöö eesmärk on selgitada, kuidas on avalikus arvamusruumis XXI sajandi esimese kahe kümnendi jooksul muutunud religiooni nähtavus ja suhtumine religiooni.

Description

Keywords

arvamusrubriik päevalehtedes, eestikeelsed üleriiklikud päevalehed, religiooni positsioon ühiskonnas, suhtumine religiooni avalikus arvamusruumis

Citation