Akuutse trüptofaani depletsiooni mõju koletsüstokiniini (CCK-4) reaktsioonile selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori (SSTI) tsitalopraamiga ravitud paanikahäirega haigetel

Date

2007-08-21T11:06:28Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Sisukokkuvõte: Käesolev uurimistöö hindas akuutse trüptofaani depletsiooni (TD) mõju koletsüstokiniini tetrapeptiidist (CCK-4) tingitud sümptomitele 10-nädalase tsitalopraamikuuri mõjul oluliselt paranenud paanikahäirega (PH) haigetel. CCK-4 poolt tingitud reaktsioonides TD ning kontrolltingimustel olulisi erinevusi ei ilmnenud: TD ei mõjutanud oluliselt paanikahoogude sagedust, paanikasümptomite intensiivsust, subjektiivse ärevustunde tugevust ega mõõdetud kardiovaskulaarseid näitajaid. Käesolev uuring näitas, et aju serotoniinisisalduse akuutne alandamine TD abil eelneva tsitalopraamikuuri mõjul märgatavalt paranenud PH haigete reaktsiooni CCK-4 manustamisele oluliselt ei mõjuta.

Description

Keywords

paanikahäire, serotoniin, trüptofaani depletsioon, koletsüstokiniin, CCK-4, SSTI, tsitalopraam

Citation