Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse jaotuse põhjal Euroopa sotsiaaluuringu IV-VI vooru andmetel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida võimalikku seost Eesti elanike erakondliku eelistuse ja immigratsiooni suhtumise vahel. Töö esimeses osas esitati selgituseks immigratsiooni tutvustav osa, Eesti immigratsioonipoliitikad ja immigratsiooniga seotud seadused ning nende üldine iseloom. Lisaks tutvustati suuremate erakondade programmilisi põhimõtteid immigratsiooni- ja integratsioonipoliitikaga seoses. Plaanis oli välja selgitada, kas erakondliku eelistuse alusel inimesi jaotades võib ilmneda erisuguseid suhtumisi immigrantidesse. Eelistatud parteide programmiliste põhimõtete vaated immigratsioonipoliitikale on erinevad ning inimesi parteilise eelistuse alusel liigitades võivad ilmneda ka iseäralikud vaated teatud parteide eelistajate seas. Analüüsiks kasutati Euroopa Sotsiaaluuringu IV-VI vooru Eesti andmeid. Analüüsil selgus, et jaotades inimesed gruppidesse nende erakondliku eelistuse alusel, ei tekkinud immigratsiooni suhtumises olulisi erinevusi. Parteide programmilised põhimõtted ja suunitlused on üksteisest küll erinevad ja esindusdemokraatia kaudu esindavad parteid oma valijaid, kuid immigratsiooni suhtumise mõju erakonna eelistajate seas ei sõltu erakonna visioonist. Töö esimeses pooles selgus, et eestimaalaste suhtumine immigratsiooni on jahe ning kohaldatavad immigratsioonipoliitikad on pigem konservatiivse iseloomuga. Sama selgus ka töös tehtud analüüsi põhjal. Eesti elanike hinnangute kohaselt võõrast rahvusest või rassist inimesi Eestis väga meelsasti elamas ei nähta. Positiivseks võib lugeda seda, et 2012. aastal kogutud andmete põhjal selgus mitme küsimuse vastuste puhul suhtumise paranemine, mis näitab eestlaste veidi suurenevat sallivust.

Description

Keywords

Citation