Psoriaasiga seotud neuronaalsete valkude ekspressiooni uurimine

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Psoriaas on levinud haigus, mille uurimise ajalugu onpikk,kuidallespraeguhakkabtekkima arusaam, missugused faktorid ja mil moel psoriaasi põhjustavad. Käesoleva töö eesmärk oli kirjeldada psoriaasiga seotud naha ehituslikke ja molekulaarseid muutusi ning tuvastada nendevahelisi seoseid fookusega närvikoel ja neuronaalsetel valkudel. Selleks uuriti IFA meetodiga tervetelt ja psoriaasi põdevatelt inimestelt saadud nahaproovidest neuropeptiidide, nende retseptoreid, neurotrofiinide retseptoreid ja neuronatiini lokalisatsiooni ja ekspressiooni. Nimetatud valkude ko-visualiseerimisel neuronite ja veresoonemarkeritega saadi tulemuseks Nnat ja PGP9.5 seni psoriaasiga assotsieeritamata dermaalse ekspressiooni muster, kirjeldati NGF-assotsieeritud sensoorset neuropaatiat psoriaatilises nahas ningsamuti ebatüüpilist CALCR epidermaalse ekspressiooni mustrit.

Description

Keywords

psoriaas, neurogeenne põletik, neuraalsed valgud

Citation