Présenter des ouvrages académiques en sciences humaines et sociales en français et en estonien. Pistes contrastives pour étudier les cultures discursives dans les comptes rendus de lecture français et estoniens

Date

2017-09-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Doktoritöö uurib eesti ja prantsuse akadeemilistes ajakirjades ilmunud raamatuarvustuste põhjal, kuidas tutvustakse akadeemilisi teoseid Eestis ja kuidas Prantsusmaal. Millest alustatakse, kuidas resümeeritakse ja millised on väärtuskriteeriumid, millest lähtuvalt teoseid kommenteeritakse? Läbivaks uurimisteljeks on tekstis laiematele sotsio-kultuurilistele eeldustele viitamine (eeldiskursused). Võrreldava tekstizanri kaudu uuritakse nende küsimuste kaudu kõrvutavalt kahe keeleruumi akadeemiliste kogukondade kirjutuspraktikaid (diskursiivset kultuuri). Peamisteks võrdlusvaldkondadeks on keeleteadus ja ajalugu, peamisteks võrreldavateks teadusajakirjadeks on eesti kontekstis Keel ja Kirjandus ja Tuna ning prantsuse kontekstis ajakiri Langage et Société ja Annales. Histoire, Sciences Sociales. Metodoloogiliselt asetub töö akadeemilise diskursuse uurimise teemavälja, kus rõhuasetus seatakse kontrastiivsetele uuringutele ning prantsuse keeleruumile. Laiem ülevaade antakse prantsuse diskursuseanalüüsi erinevatest algsuundadest (Foucault, Pêcheux, St.Cloud’ leksikomeetria koolkond), et keskenduda neid suundi keeleõppe ja kognitiivse paradigma raames siduvale kontrastiivsele diskursuseanalüüsile. Täpsemad analüüsiaspektid raamatuarvustuste analüüsimisel on alustused (incipit), struktureerimispraktikad ja nende kommenteerimine, selguse-kriteeriumi leksikaalsed mainimised (märksõna clarté prantsuse keeles ja selge eesti keeles) ning antud aspektide muutumine või püsimine ajas, kõrvutades 2005. ja 2015. a. andmeid.
The thesis analyses how academic books are presented in book reviews in Estonia and in France. The thesis will study what is said about books and how – how the texts begin, how books are presented and what the criteria of evaluation are. A particular focus is on the study of presumed references (pre-discourses) in the texts. The general methodological framework of the thesis is academic discourse analysis, with special focus on contrastive study and on French research in the field. First, a broader overview is provided of French approaches to discourse analysis, which are combined with contrastive discourse analysis to study socio-cognitive representations and linguistic signals of discursive culture reflected in book reviews. The aspects studied are initial sequences (incipit), comments and practices of structuring, lexical mentions of the concept of clarity (clarté in French et selge in Estonian) and diachronic evolution of the categories considered in data from 2005 and 2015. The thesis looks at two disciplines, history and linguistics. The journals compared are Keel ja Kirjandus and Tuna. Ajalookultuuri ajakiri in the Estonian context and Langage et Société and Annales. Histoire, Sciences Sociales in the French context. On the basis of the analysis of book reviews published in these Estonian and French academic journals, the thesis studies academic practices and values of two ethnolinguistic discursive communities and a discursive culture reflected in the texts

Description

Keywords

prantsuse keel, eesti keel, diskursusanalüüs, French language, Estonian language, discourse analysis

Citation