Venemaa Lõuna-Kuriili saarte territoriaalvaidluse positsioon, 2000-2009

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Lõuna-Kuriili saarte territoriaalvaidlus Venemaa ja Jaapani vahel on kestnud alates Teise maailmasõja lõpust ning jääb keskseks teemaks, mis defineerib Vene-Jaapani suhteid tänapäevani. Viimastel aastatel toimunud Vene-Jaapani suhete intensiivistumine ning Aasia-Vaikse ookeani regiooni tähtsuse suurenemine on muutnud teemat eriti aktuaalseks. Käesolev bakalaureusetöö uurib Lõuna-Kuriili territoriaalvaidlust Vene positsiooni perspektiivist, keskendudes sellistele vaidluse kontekstis väheuuritud aspektidele nagu teemade sidumine ning usaldust suurendavad mehhanismid ehk CBM-id. Vene välisministri ja presidendi ametlike väljaütlemiste kvalitatiivse sisuanalüüsi abil uuritakse, kuidas on ajavahemikus 2000-2019 muutunud Venemaa üldine positsioon vaidluse osas ning selle suhtumine teemade sidumisse ja CBM-idesse. Analüüs on näidanud, et kuigi Vene üldine positsioon on olnud aastate jooksul üsna konstantne, on selles toimunud mitu olulist muutust. Kõige märkimisväärsematest tulemustest võib tuua esile Vene nõude tugevdamist Teise maailmasõja tulemuste tunnistamise osas ning kasvavat trendi vaidluse julgeolekustamisele. Lisaks sellele on avastatud, et ilmselt kasutab Venemaa Lõuna- Kuriili saartevaidlust selleks, et edendada oma huve, survestades Jaapanit tegema usalduse suurendamise ettekäändel majanduslike ja välispoliitilisi järeleandmisi.

Description

Keywords

Citation