Baltisaksa tekstide tõlgetest eesti keelde alates Teise maailmasõja lõpust kuni tänase päevani. Lisandusi eesti tõlkeloole

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida – lähtudes Eesti tõlkeloo laiemast raamistikust – baltisaksa tekstide tõlkelugu ning panna kokku andmebaas, mis kätkeks võimalikult täielikku ülevaadet Teise maailmasõja lõpust peale eesti keelde tõlgitud baltisaksa tekstide kohta. Nimetatud teemapüstituse vajaduse on tinginud kaks desideraatset asjaolu. Esiteks vajadus – lähtudes Eesti kultuurist kui tõlkekultuurist – Eesti tõlkeloo uurimise ja täiendamise järele, teiseks aga tarvidus tegeleda baltisaksa kultuuriloo kui Eesti kultuuriloo orgaanilise osa uurimisega. Mõlema küsimuse puhul üritab käesolev uurimus olla abiks lünkade täitmisel. Vajadus Eesti tõlkeloo järele tõstatati juba enam kui veerand sajandi eest ning erineva nurga alt on nimetatud teemapüstitusega ka tegeletud, üritades vastavat teadmist koondada. Nõukogude aja tõlkelugu on valgustanud Anne Lange ja Daniele Monticelli. Baltisaksa tekstide tõlkeid eesti keelde on varasemalt käsitlenud Liina Lukas5 ja Maris Saagpakk.

Description

Keywords

student works, translation, interpreting, üliõpilastööd, tõlkeõpetus, baltisaksa, 20. saj., magistritööd, tekstid

Citation