Käitumine klassiruumis: Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Selles raamatus on palju näiteid ja juhtumikirjeldusi häirivaist ja kordarikkuvaist käitumisviisidest. Kõik juhtumikirjeldused pärinevad autori tööst kolleegide mentorõpetajana. Kõik tegevused ja oskused, mida selles raamatus käsitletakse, pärinevad peamiselt neist kogemustest. Raamat pakub juhiseid õpetajatele, kuidas luua üksteisest hooliv, positiivne ja toimiv õpikeskkond; kuidas suurendada õpilaste teadlikkust oma käitumisest, selle mõjudest, aidata neil võtta vastutust ning leida tõhusamaid strateegiaid oma eesmärkide saavutamiseks. Raamat aitab ühelt poolt mõista laste probleemse käitumise tagamaid ning pakub samas õpetajale selgeid, praktiliselt läbiproovitud võtteid töös ebakohase käitumisega.

Description

Keywords

käsiraamatud, õpetamine, pedagoogiline psühholoogia, õpetaja-õpilase suhe, käitumine, klassijuhtimine, käitumisraskused, õpikeskkond, probleemsed lapsed

Citation

Collections