Hübriidse m-kresooli lagundamisraja efektiivsust suurendavad mutatsioonid bakteri Pseudomonas putida laboratoorses evolutsioneerumiskatses

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Järjest enam satub inimtegevuse tõttu keskkonda toksilisi aromaatseid ühendid ehk ksenobiootikume. Oma võõra struktuuri ja keemilise stabiilsuse tõttu püsivad ksenobiootikumid looduses väga pikka aega. Mikroorganismide võime kiiresti kohaneda uute keskkonnatingimustega on seotud uute kataboolsete radade evolutsioneerumisega, võimaldades kasutada keskkonnas esinevaid aromaatseid ühendeid süsiniku- ja energiaallikana. Käesolevas töös selgitasime geneetilisi muutusi bakteripopulatsioonides, mis olid läbinud adaptiivse laboratoorse evolutsioneerumise katse (ALE) ~300 põlvkonna vältel m-kresooli sisaldavas keskkonnas.

Description

Keywords

adaptiivne laboratoorne evolutsioon, m-kresool, aromaatsed ühendid

Citation