Tegelased lüürikas: Eda Ahi luule interfiguraalne analüüs

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöös analüüsitakse, kuidas võidakse kujutada tegelasi lüürilises luules ja mil viisil nad luuleteksti tähendust kujundavad. Töö aluseks on Eda Ahi luulekogud: „Maskiball“ (2012), „Gravitatsioon“ (2013), „Julgeolek“ (2014), „Sadam“ (2017) ning „Sõda ja rahutus“ (2018). Bakalaureusetöö on liigendatud kaheks suuremaks peatükiks, millest esimene annab ülevaate interfiguraalsest teooriast laiemal transtekstuaalsuse taustal, teises aga analüüsitakse Eda Ahi luulet interfiguraalsest vaatenurgast.

Description

Keywords

Ahi, Eda, interfiguraalsus

Citation