Regime support in European democracies

Date

2013-11-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva dissertatsiooni eesmärk on uurida kodanike toetust poliitilisele režiimile Euroopa riikides ja täiustada meie teadmisi seda mõjutavatest tegu¬ritest. Dissertatsioon koosneb kolmest eelretsenseeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas avaldatud publikatsioonist: I Lühiste, Kadri (2006). ‘Explaining trust in political institutions: Some illustrations from the Baltic states’, Communist and Post-Communist Studies, 39 (4), lk. 475–496; II Lühiste, Kadri (2008a). ‘Support for Strongman Rule in Ethnically Divided Societies: Evidence from Estonia and Latvia’, Democratization, 15 (2), lk. 297–320; III Lühiste, Kadri (2013). ‘Social Protection and Satisfaction with Democracy: a Multilevel Analysis’, Political Studies, forthcoming, DOI: 10.1111/1467-9248.12080 Dissertatsiooni peamised uurimisküsimused on järgmised: I Millised tegurid mõjutavad kodanike usaldust poliitiliste institutsioonide suhtes post-kommunistlikes ja mitmerahvuselistes demokraatiates? II Millised tegurid mõjutavad autoritaarsete alternatiivide eelistusi uutes ja etniliselt heterogeensetes demokraatiates? Kas ja kuidas erinevad autoritaarsuse eelistamist mõjutavad tegurid rahvusrühmiti? III Kas ja kuidas mõjutab sotsiaalse kaitse ulatus ja tase kodanike rahul¬oluga demokraatia toimimisega Euroopa heaoluriikides?
The dissertation consists of three original publications: I Lühiste, Kadri (2006). ‘Explaining trust in political institutions: Some illustrations from the Baltic states’, Communist and Post-Communist Studies, 39 (4), pp. 475–496; II Lühiste, Kadri (2008a). ‘Support for Strongman Rule in Ethnically Divided Societies: Evidence from Estonia and Latvia’, Democratization, 15 (2), 297–320; III Lühiste, Kadri (2013). ‘Social Protection and Satisfaction with Democracy: a Multilevel Analysis’, Political Studies, forthcoming, DOI: 10.1111/1467-9248.12080 The central aim of the dissertation is to identify and examine determinants of mass political support in European democracies by addressing the following research questions: I Which factors influence public trust in political institutions in post-communist democracies? II Which factors influence support for authoritarianism in new and ethnically divided democracies? Whether and how do these factors vary by ethnic group? III Whether and how is the scope and quality of social protection related to citizens’ satisfaction with the functioning of democracy in European welfare states?

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

poliitilised hoiakud, usaldus, demokraatia, Euroopa, Eesti, Läti, political attitudes, trust, democracy, Europe, Estonia, Latvia

Citation