SOS-vastuse osalus mutantide tekkesageduses Pseudomonas putida pseudouridiini süntaaside truA ja rluA defektsetes tüvedes

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Modifikatsioonid tRNA-s võivad mõjutada translatsiooni täpsust. Pseudouridiinid on ühed enim levinud modifikatsioonid RNA-s. Valesti transleeritud valgud võivad aktiveerida SOS-vastuse, kuna vigade tekkimine translatsioonil on juhuslik, võivad tekkida vead ka DNA replikatsiooni ja parandamisega seotud valkudesse, mille funktsiooni häirumise tulemusena võib tekkida üheahelalist DNA-d või jäävad replikatsiooni käigus DNA-sse tekkinud vead parandamata. TruA ja RluA on pseudouridiini süntaasid, mis sünteesivad pseudouridiini tRNA-sse, antikoodoni lähedusse. Varasemalt on meie laboris näidatud mutatsioonisageduse suurenemist Pseudomonas putida tüvedes, kus on puudu TruA ja RluA. Käesolevas töös uurisin kas truA ja rluA geeni puudumine põhjustab P. putida rakkudes SOS vastust, mis omakorda võiks olla suurenenud mutantide tekkesageduse põhjuseks

Description

Keywords

truA, rluA, pseudouridiin, SOS-vastus, mutatsioonisagedus, Pseudomonas putida

Citation