Salitsülaadi ning metüülsalitsülaatide lagundamine erinevates perekonna Pseudomonas liikides

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Salitsülaat on polütsüklilise aromaatse ühendi, naftaleeni, lagundamise käigus tekkiv vaheühend, millel on toksiline toime isegi seda lagundavatele mikroorganismidele. P. pseudoalcaligenes tüvi C70 omab redundantseid salitsülaadi 1-hüdroksülaase ja redundantseid katehhooli 2,3-dioksügenaase, mis on võtmeensüümid salitsülaadi edasises lagundamises. Käesolevas töös võrreldi tüve C70 kasvuparameetreid ning geeniekspressiooni tasemeid ilma redundantsete salitsülaadi lagundamise geenideta referentstüvedega, P. fluorescens PC20 ja P. putida NCIB 9816-4. Lisaks selgitati MGE insertsiooni mõju P. putida võimele lagundada salitsülaati ja metüülsalitsülaate. Kasutatud tingimustel ei olnud tüvel C70 eelist salitsülaadi ega metüülsalitsülaatide lagundamisel referentstüvede suhtes. Märksõnad: Salitsülaadi 1-hüdroksülaas, katehhooli dioksügenaasid, aromaatsed ühendid, redundantsus, Na-salitsülaat, qRT-PCR

Description

Keywords

Salitsülaadi 1-hüdroksülaas, katehhooli dioksügenaasid, aromaatsed ühendid, redundantsus, Na-salitsülaat, qRT-PCR

Citation