Karbasoolil põhinevad hübriidretseptorid karboksülaatanioonide sidumiseks

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on sünteesida mõned uued karbasoolist lähtuvad hübriidsed retseptormolekulid, mida saab rakendada erinevate karboksülaatanioonide analüütilisel määramisel. Retseptormolekulide sünteesimiseks kasutatakse kirjandusallikatel põhinevat mitmeetapilist sünteesirada. Afiinsusomaduste hindamiseks kasutatakse varasemalt väljatöötatud TMR meetodit. Koostatakse seostumisskaalad kolme erineva aniooni jaoks – atsetaat, bensoaat ja laktaat. Skaalade valmistamiseks uuritakse erinevaid uurea, indolokarbasooli ning karbasooli ja biskarbasooli tüüpi hübriidseid molekulaarretseptoreid. Arvutatakse suhtelised ja absoluutsed afiinsuskonstandid 15 retseptormolekuli jaoks heade kooskõlalisusparameetritega (s =< 0.01 logKaf ühikut). Kõik sünteesitavad uudsed molekulid karakteriseeritakse TMR, MS ja IR spektrite abil.

Description

Keywords

TMR, supramolekulaarkeemia, karboksülaatanioonid, orgaaniline süntees,, afiinsuskonstandid

Citation