Modifitseeritud regressioonhinnang Eesti tööjõu-uuringu näitel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Eesti tööjõu-uuring on pidevuuring, kus valimisse sattunud leibkondi küsitletakse korduvalt kindla ajavahemiku järel. Praegu kasutatakse hinnangute parandamiseks kolme kuu libiseva keskmise hinnangut ja kaalude kalibreerimist uuritava ajahetke andmeid kasutades. Modifitseeritud regressioonhinnang (regression composite estimation) kasutab lisaks uuritava ajahetke andmetele ka eelmistel perioodidel kogutud informatsiooni, et parandada hinnangute täpsust. Käesolevas töös tutvustatakse modifitseeritud regressioonhinnangu metoodikat ning rakendatakse seda Eesti tööjõu-uuringu andmetele kuiste hinnangute arvutamiseks.

Description

Keywords

Citation