Käsitööehete päritolu jälgimine kasutades täielikult plokiahelasse salvestatud andmete lahendust

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Plokiahela (blockchain) nutilepingute (smart contracts) mehhanisme on laialdaselt kasutatud mitmetes valdkondades, sealhulgas meditsiiniliste andmete haldamises, teemantite teekonna jälgimises ja paljudes teistes kasutusalades. Plokiahela kasutamine on oma läbipaistvuse tõttu usaldusväärne ning plokiahelasse salvestatud andmed on võltsimise vastu resistentsed. Ülaltoodud eelduse põhjal on käesoleva töö eesmärgiks ehitada rakendus, mis kasutab plokiahelat käsitööehete tarneahela jälgimiseks. Toote tarneahela jälgimine hõlmab andmete salvestamist igas tootmisetapis, mistõttu see tegevus vajab andmebaasi, mis suudaks salvestada keerukaid andmestruktuure kõikide üksikasjde jäädvustamiseks. Seevastu enamik plokiahela platvormid suudavad andmeid salvestada ainult relatsioonilistes andmebaasides. Relatsioonilistes andmebaasides saab andmeid salvestada ainult võtmeväärtuste abil ning nendes ei ole võimalik teha andmete koondamise operatsioone, mis omavad suurt väärtust äriotsuste langetamisel. Hyperledger Fabric on ettevõtetetele mõeldud plokiahela raamistik, mida on võimalik laiendada nii, et relatsioonilise andmebaasi asemel on kasutusel mitterelatsiooniline (NoSQL) couchDB andmebaas, võimaldades seeläbi keerukate päringute tegemise. Käesolevas töös uurime Hyperledger Fabric'i andmebaasi võimekust salvestada käsitööehete päritolu plokiahelasse. Elulise näitena toome välja firma nimega Soko, mis müüb käsitöötooteid ning soovib tagada oma toodete tarneahela läbipaistvuse. Töö kokkuvõttes analüüsime saadud tulemusi ning võrdleme omaloodud lahendust varasemaga, kus kasutati relatsioonilist andmebaasi ja plokiahelat toodete päritolu salvestamiseks.
Blockchain and Smart Contract have been widely adopted in a number of business do-mains and some of the recent ones include medical records management, tracking of di-amond and many more. The reason for using blockchain, is because it enhances trust through transparency and also the data stored on the blockchain is resilient to tempering. It’s based on the above premise that this paper aims at building an application that uses blockchain to track the supply chain of handcraft jewellery. Tracking the supply chain of a product involves storing complex data at each and every stage of production and there-fore this may require databases that can store complex data structures in order to capture all the details of the data. However, most of the blockchain platforms can only store data using key-value databases. Using key-value type of databases, data can only be saved using a data key and it’s impossible to perform data operation such as data aggregation yet such data operations are of great importance when making business decisions. Hy-perledger fabric is an enterprise blockchain that can be extended from using a key-value database to using couchDB, a NoSQL database with the ability to support complex que-ries. In this paper we investigate the capability of Hyperledger fabric’s database by stor-ing the provenance data for the handcraft jewellery onto the blockchain (onchain). We present a case of Soko, a company that sells handcrafted products and wants to ensure transparency in the supply chain of its products. Finally, we conclude by discussing our findings and comparing our solution with the previous solution where they use both conventional databases and blockchain to store the provenance data.

Description

Keywords

Citation