Neurotrofiini GDNF mõjud muutustele mesolimbilises juhtetees erineva uudistamisaktiivsusega rottidel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Dopamiini funktsiooni on seostatud motivatsiooni ja meeleoluhäiretega. Käesolev töö uurib GDNF geeni ekspressiooni tõstmise mõju dopamiini tasemetele erineva uudistamisaktiivsusega rottide näitel. Rottide (n=37) ajukoes sisalduvat dopamiinitaset mõõdeti kõrgrõhuvedelikkromatograafia abil. Selgus, et väheuudistavatel rottidel tõusis olulisel määral dopamiini metaboliidi DOPAC tasemed nii juttkehas kui ka naalduvas tuumas GDNF geeni manipulatsiooni tulemusena, samas ei muutnud GDNF geeni manipulatsioon oluliselt dopamiini tasemed. Samuti leiti oluline erinevus dopamiini käives. Seega võib järeldada, et väheuudistavatel rottidel mõjutab GDNF dopamiini metabolismi.

Description

Keywords

neurotrofiinid, dopamiin, uudistamisaktiivsus, neurotrophines, dopamine, exploratory activity

Citation