Egf perekonna ligandide ja ErbB perekonna retseptorite ekspressioon hiire keskajus

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Egf perekonna ligandid stimuleerivad läbi ErbB perekonna retseptorite rakukasvu ja diferentseerumist. Egf omab keskajus dopaminergiliste neuronite suhtes elulemust suurendavat mõju. Nii dopaminergiliste süsteemide häireid kui ka Egf perekonna ekspressiooni muutusi seostatakse nii psühhoosi kui ka skisofreeniaga. Käesolevas töös uuritakse 11 geeni ekspressioonitaset kahe hiireliini, Bl6 ja 129Sv keskajus, kasutades amfetamiini poolt indutseeritud psühhoosilaadset loommudelit. Uuritavad geenid on ErbB1-4, Egf, HbEgf, Nrg1-3, Tgfa ja D2. Tulemustest selgus, et amfetamiini saanud gruppides on mõlemas hiireliinis tõusnud Egf ning 129Sv hiireliinis ka ErbB2-e ekspressioon. Tööst järeldub, et nende geenide kompensatoorne ülesreguleerimine võib aidata neuronitel toime tulla amfetamiini manustamisest tingitud neurotoksilisusega ning tegemist võib olla skisofreenia diagnoosiks sobilike markeritega.

Description

Keywords

indutseeritud psühhoos, ErbB retseptorid, EGF perekond, geeniekspressioon

Citation