Thomas Kuhn: Theory of Progress or Theory of Change?

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureuse töö teema sai alguse isiklikust huvist Thomas Kuhni teadusliku teadmiste kasvu teooria vastu. Käsitlen Thomas Kuhni kirjeldatud teadusliku teadmise kasvu kui progressi, toetudes tema varasematele ning hilisematele töödele. Töö käigus nimetan kaks tingimust, mida minu väitel üks progressi teooria täitma peaks. Esiteks, see peaks kinnitama mingi arvu näitajaid, mida nähakse väärtusena ja seega progressi kriteeriumina. Teiseks, teooria autor peab näitama, et see nimetatud kriteerium võimaldab järjepidevat kasvu. Väidan et Kuhn ei ole relativist seetõttu, et ta viitab kriteeriumile, mida ta näeb teadusliku teadmise kasvule iseäralikult omaseks. Nimelt probleemilahenduse võime kasvule. Väidan, et varajane Kuhn ei täida minu välja pakutud teist tingimust, ent lahendab selle probleemi oma hilistes töödes. Peamiselt tänu muutunud ühismõõdutuse mõistele ning muutunud fookuspunktile, mis liigub hilise Kuhni töödes üksikult teadlaselt teadlaste kommuunile.

Description

Keywords

Kuhn, Thomas, relativism, teadusliku teadmise kasvu teooria

Citation