Paistu Maarja kiriku palveküünalde hoidja

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Andre Risti loov-praktiline lõputöö „Paistu Maarja kiriku palveküünalde hoidja“ jälgib Paistu Maarja kiriku tellitud palveküünalde hoidja valmimist visandamisest valmisobjektini, tuues välja kirjalikus pooles ka kiriku ajaloo ning tellimuse disaini inspireerinud sümbolid. Töö jaotub neljaks peatükiks. Esimeses peatükis kirjeldatakse kiriku ajalugu andmaks ülevaadet ruumist, kuhu hoidja valmistati. Teises peatükis kirjutatakse kahe sümbolist - kolmnurgast ning Neitsi Maarja kujutisest, mida on kasutatud hoidja disainis. Kolmandas peatükis kirjeldatakse kümnes alapeatükis praktilise osa valmimise protsessi ideest kuni lõpliku palveküünalde hoidjani. Tööprotsessi käigus esinenud vigadest ning järeldustest antakse ülevaade lõputöö viimases peatükis. Töö praktilise osana valminud palveküünalde hoidja sobitub autori arvates Paist kirikusse nii visuaalselt kui ka temaatiliselt.

Description

Keywords

üliõpilastööd, kirikud (hooned), sisustus, sepised, küünlajalad

Citation