VKRK lõputööd – Student works

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 180
 • Item
  Põltsamaa abielunaise eri ajastute rahvarõivastes nukud Põltsamaa muuseumile
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Niklus, Vaike; Raud, Inna, juhendaja; Jürgen, Tiina, konsultant; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Triibuseelikute kollektsioon “Lamba viljad“
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Kuuse, Reet; Kaljus, Astri, juhendaja; Amur, Triin, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Põhjamaade ja Eesti ühevärvilised silmuskoelised meeste kampsunid 19. saj. ja 20. saj. I poolel ja nendest inspireeritud rõivakollektsioon „Lumes“
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Tärno, Piret; Tomberg, Riina, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Ökoloogiline matus – looduslähedasest materjalist valmistatud urnid
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Meriste, Mari; Matsin, Ave, juhendaja; Veskimägi, Liina, konsultant; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Patselapilise teki LM3 rekonstruktsioon Lihula muuseumile
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Kase, Pilvi; Kaljus, Astri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  MeelesPea - Kirbla naiste 19. saj lõpu ja 20. saj alguse särkidest inspireeritud kleitide kollektsioon
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Tammar, Liisi; Tomberg, Riina, juhendaja; Kütt, Cristi, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  20. sajandil Eestis valmistatud lammaskarude uurimus ja vilditud materjalist mängukarude valmistamine
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Sarap, Kristi; Kaljus, Astri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Tand'm - Eesti lambavillasest lõngast kampsunite kollektsioon
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Solmann, Janika; Tomberg, Riina, juhendaja; Kaljus, Astri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Tartani ja kaapotkleidikangaste kompositsioonilahendused. Kaapotkleitidest inspireeritud rõivakollektsioon [väraval]
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Pürjema, Inger; Raud, Inna, juhendaja; Tuulik, Diana, konsultant; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Eesti kinnastest inspireeritud kudumite kollektsioon "Kampsun"
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Toome, Heidi; Jõeste, Kristi, juhendaja; Tomberg, Riina, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Rahvarõivaste moderniseerimispüüdlused Eestis 1920.–1930. aastatel käiste tikandi näitel. Omaloomingulise kollektsiooni „HildaMari“ loomine
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Mettus, Angela; Tomberg, Riina, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  XIX sajandi naiste rahvarõivasärkidel kasutatud tagitüüpide levik Eestis. Tagide tikkimise õppevideod
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Treial, Aet; Raud, Inna, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Musterterasest nugade valmistamine ja selleks vajamineva gaasiääsi ehitamine
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Feldmann, Ingmar Ivar; Manglus, Eilve, juhendaja; Arrak, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik metallitöö; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Elades saan helmekorra. Hõbedast ja helmestest kaelaehete kollektsioon
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Randmäe, Margit; Ikkonen, Indrek, juhendaja; Kiudsoo-Värv, Kai, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik metallitöö; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Villaste rahvarõivaesemete parandamise võtted Eesti Rahva Muuseumi kogude põhjal. Parandamise õppetrükise koostamine
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Taul, Maris; Raud, Inna, juhendaja; Pink, Anu, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik tekstiil; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Lõputöö koosneb Eesti Rahva Muuseumi kogudes olevate villaste rahvarõivaesemete parandamise võtete analüüsist ja traditsiooniliste parandamisvõtete õpetamist juhendava raamatu „Paikame ja nõelume“ koostamisest. Töös kaardistati seitse peamist parandamise meetodit: nõelumine, vabakäeline parandus, silmamine, tugevdamine, asendamine, paikamine ja rebendi õmblemine. Ülevaade antakse kasutatud materjalidest ja parandamist vajavatest kohtadest esemetel. Lisaks tehakse kokkuvõte raamatu „Paikame ja nõelume“ koostamisest
 • Item
  Neli neitsit : rõngassõlgedest ja regilauludest inspireeritud rinnaehted
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2024) Hainsoo, Meelika; Ikkonen, Indrek, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik metallitöö; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Käesolev lõputöö koosneb kahest osast: taustauurimusest ja loov-praktilisest tööst. Esimene osa avab rõngassõlgede kandmise pikka ajalugu, selle ehtetüübi eri vorme ning muutumist ajas. Taustauurimusliku peatüki teises pooles kirjeldatakse regilaulu peamisi tunnuseid, ahellaulude Meri õue all ja Luust sõrmus sisulist poolt ning lugudes esineva nelja neitsi motiivi mütoloogilisi tagamaid. Loov-praktiline peatükk annab ülevaate autori poolt loodud nelja rinnaehte kavandamise põhialustest ja valmimise protsessist. Inspiratsiooni ehete kujundamiseks saadi ajaloolistest rõngassõlgedest ja regilauludest ning iga ehte juures on välja toodud selle loomisel võtmerolli mänginud rõngassõlgede motiivid ja lauluvärsid. Teise osa viimane kolmandik kirjeldab lõputöö juurde kuuluva muusikapala Meri õue all saamislugu.
 • Item
  Koolituse juhendamine traditsioonilise pruss-sõrestik konstruktsiooni ehitamise talgutel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2023) Vahtramäe, Märt; Tammekivi, Tarmo, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik ehitus; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida, mis tingimustel on võimalik korraldada talguid, et seal valmistada juhendaja abiga traditsiooniline pruss-sõrestik konstruktsioon. Uurimistöös saavad vastuse järgmised uurimisküsimused: milliste keskkonnatingimustega, materjali varumisega, toitlustusega ja osalejate vilumusega peaksin arvestama, mis võimaldaks segamatult ja tõhusalt koolitust läbi viia ja mis oleks koolitusobjekti optimaalne maht/suurus (sh tapilahendused ja ehituskvaliteedi määratlemine), mis võimaldaks 2 päevaga detailid valmis lõigata ja läbi viia testpüstitamise? Uurimuse metoodika käsitleb kirjanduse analüüsi, olemasolevate hoonete vaatlemist. Uurimistöö tulemusena selgus, et talgud, kus toimub traditsioonilise pruss-sõrestiku koolitus, saab edukalt läbi viia, kui ilmastikutingimused seda võimaldavad. Etteantud kahe päevaga jõudsid osalejad konstruktsiooni püstitamiseni.
 • Item
  Renoveeritava käsitöö rõhtpalkhoone kasutusotstarbe muutmine suvilast aasta läbi elatavaks hooneks
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2023) Aasmäe, Kermo; Tammekivi, Tarmo, juhendaja; Kalamees, Targo, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik ehitus; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Roogkatused ja nende hooldus
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2023) Paas, Katrin; Välja, Leele, juhendaja; Lukas, Dan, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik ehitus; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • Item
  Kingu talu maakeldri rekonstrueerimine ja ehituslahenduste kontroll sisekliima mõõtmise teel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2023) Lumera, Juhani; Rennu, Madis, juhendaja; Peebo, Alo, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Pärandtehnoloogia õppekava; Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia. Rahvuslik ehitus; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond