Eesti keele tehnoloogilised ressursid ja vahendid

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Keele Sihtasutus

Abstract

Eesti keele arendamise strateegia siinse lisa eesmärgiks on esitada analüütiline ülevaade keeletehnoloogia nimetatud põhivaldkondadest, nende praegusest seisundist maailmas ja Eestis, ning sellest lähtudes osutada, missuguseid konkreetseid töid tuleb teha, et saavutada tekstis sõnastatud keeletehnoloogiat puudutavad eesmärgid ja alleesmärgid. Ülevaade koosneb kolmest osast. Esiteks antakse ülevaade keele arvutikorpustest kui teksti- ja kõneressurssidest, teiseks arvutisõnastikest kui leksikaalsetest ressurssidest ja kolmandaks keeletehnoloogilistest tarkvarasüsteemidest ja nende rakendusest.

Description

Arvutikorpused, arvutisõnastikud, keeletehnoloogiline tarkvara.

Keywords

keeletarkvara, keeletehnoloogiline tarkvara, leksikonid, arvutisõnastik, arvutileksikonid, kirjakeel, eesti keele korpused, korpuslingvistika, valdkonnaspetsiifilised keeled, eesti keel, keeletehnoloogia, korpused (keelet.)

Citation

Collections