Pensionikindlustusmudelid ja teenistustabeli koostamine Eesti näitel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas magistritöös keskendutakse pensionikindlustuse teoreetilistele mudelitele ning nende rakendustele. Teoreetilises osas tutvustatakse uusimat lähenemist pensionikindlustuse mudelite hindamiseks, mis põhineb pideva aja ning lõpliku arvu olekutega Markovi protsessidele ning esitatakse ka arvutuslikud näited teenistustabeli üleminekutõenäosuste leidmiseks. Töö teises pooles esitatakse teenistustabel kasutades Eesti erinevate ametkondade registritest kogutud andmeid tööealiste isikute töövõimetusest, töötusest, suremusest ning pensionile jäämisest. Lisaks on esitatud ülevaade pensionisüsteemist Eestis üldiselt.

Description

Keywords

teenistustabel, pensioniplaanid, pensionimatemaatika, mitme väljundiga mudelid, Markovi protsessid, Eesti pensionisüsteem, andmeregistrid, service table, pension plans, pension mathematics, multiple decrement models, Markov processes, data registers

Citation