Internetinõustaja poole esmapöördumise ajalised mustrid Lahendus.neti ja Peaasi.ee näitel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida internetinõustaja poole esmapöördumiste ajalisi mustreid Lahendus.neti ja Peaasi.ee andmebaaside näitel. Töös analüüsiti 3291 esmapöördumise kellaaega (täistundides), nädalapäeva ja aastaaega, et selgitada välja, kas neis leidub seaduspärasusi. Mitteparameetriline, graafiline lähenemine viitas sellele, et enim esmapöördumisi tehakse pigem õhtusel ajal, nädala alguses ning pimedamatel aastaaegadel (sügis, talv). Multinomiaalse logistilise regressiooni tulemused kinnitasid osaliselt neid leide. See on esimene töö, mis uuris internetinõustamisi ajalisi mustreid ja tulemused on olulised, et hõlbustada internetinõustajate tööd.

Description

Keywords

internetinõustamine, esmapöördumine, Lahendus.net, Peaasi.ee, ajalised mustrid, internet counselling, initial consultation, Lahendus.net, Peaasi.ee, time patterns

Citation