Miinipildujapatarei arvutusprogramm

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Antud töö eesmärgiks on luua miinipildujapatarei arvutuskeskusele universaalnearvutusprogramm, mis oleks kasutatav erinevate kaliibrite ja moonadega ninguuendatavate lasketabelitega. Töö loomiseks kasutatakse Java 8 koos JavaFX teegiga.Programm arvutab etteantud positsioonide ja sihtmärkide vahelised laskeandmed, kasutades selleks sisseloetud lasketabeleid. Programmi arvutused toetuvad militaarkeskkonnas kasutatavale MGRS koordinaatsüsteemile ning nurkade leidmiseks kasutatavale tuhandiksüsteemile. Laskeandmeid saab mõjutada nii temperatuuri muutmisega, sihtmärgile korrektuure tehes või positsioonide ja asukohtade koordinaate muutes. Positsioonide ning sihtmärkide omavaheline asetus on realiseeritud liigutatava graafikaga.
The goal of this thesis is to develop universal calculator program for mortar battery´s fire direction center which would be usable with different types and calibers of ammos and has updateable shooting tables. Following technologies were used for development: Java 8 and JavaFX. Program calculates firing data between multiple positions and targets by using preloaded mortar ammunition firing tables. Programs calculations are based on MGRS grid coordinates and NATO mils. Firing data can be affected by temperature, corrections or changes in coordinates of targets and positions. Disposition between targets and positions is implemented by draggable and zoomable graphical grid.

Description

Keywords

Citation