Sisehindamise alane uuring

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Alaprojekti üldisteks eesmärkideks oli: viia läbi 2 uuringut koolielu praegusest sisehindamise korraldusest, õppiva organisatsiooni tunnustele vastamisest ja võimalustest selle ideestiku rakendamiseks (läbi sisehindamise) 36 projektis osalevas koolis; viia läbi uuringud olemasoleva sisehindamise valdkonna situatsiooni kaardistamiseks, metoodika ning koolituse tagasisidestamiseks ja uue süsteemi juurutamise kindlustamiseks.

Description

Keywords

koolijuhid, õpetajad, kreeka, läti, itaalia, saksamaa, soome, korea, üldharidus, hindamine, sisehindamine, rahvusvahelised võrdlevuuringud

Citation

Collections