Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste õiguskaitse standardid ja nende mõju Venemaa Föderatsiooni rahvusvähemuste õiguskaitsele

Date

2010-08-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärk on leida seaduspärasusi rahvusvähemuste õiguskaitse suundades Venemaal, hinnata Euroopa kaitsestandardite mõju Venemaa Föderatsiooni vähemuste õiguskaitsesüsteemile ja tegelikule olukorrale selles valdkonnas. Uurimuse käigus püütakse leida vastust küsimusele, kas ja kuivõrd Euroopa ja mingil määral ka rahvusvahelised rahvusvähemuste õiguskaitsestandardid mõjutavad Venemaa arenguid rahvusvähemuste õiguskaitse valdkonnas.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, Euroopa Nõukogu, Venemaa Föderatsioon, rahvusvähemused

Citation