Ealised ja soolised erinevused laste konfliktikäitumises

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks oli uurida ealisi ja sooli erinevusi laste konfliktikäitumises nende klassikaaslastega. Valimisse kuulusid 83 4. ja 71 8. klasside õpilast. Konfliktide lahendamise strateegiate uurimiseks kasutati hüpoteetilisi konfliktsituatsioone. Situatsioonis, kus klassikaaslane rääkis lapsest teistele halba ja situatsioonis, kus klassikaaslane pidas lapse muusikamaitset halvaks, pakkusid poisid tüdrukutest rohkem konflikti vältimise strateegiat. Halva hinde eest halvustamise situatsioonis ja tagarääkimise korral pakkusid poisid rohkem agressiivset strateegiat kui tüdrukud . Muusikamaitse halvustamise situatsioonis vähenes vanuse suurenedes agressiivsete strateegiate kasutamine. Tagarääkimise ja halva hinde saamise üle naermise situatsioonides vähenes aga vanuse kasvades tõenäosus pakkuda konflikti ja klassikaaslase vältimist ning oma emotsionaalsele seisundile viitamist.

Description

Keywords

Citation